Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Rien Wilderink: ‘Havengebied blijft zich prima ontwikkelen’

Rien-WilderinkWat is er gebeurd in het Enschedese havengebied sinds de laatste Nieuwsbrief Havenzicht verscheen? Projectleider Rien Wilderink zet de zaken op een rijtje. Sommige projecten zijn iets vertraagd, maar over de hele linie vindt hij dat het ondanks de recessie goed verloopt.

‘Wij werken gewoon door hoor, daar hoef je niet achteraan…’, zegt Wilderink met zijn vertrouwde nuchterheid. Achter de schermen blijkt veel te gebeuren. 'De Binnenhaven is op de schop. De kabels en leidingen worden vernieuwd. Op 1 oktober vorig jaar zijn we daarmee begonnen. Het eerste nieuwsfeit is dat dit onderdeel van het werk klaar is na de zomervakantie. Oorspronkelijk zou het in maart 2013 klaar zijn. De oorzaak is vertraging door vorst en afspraken met ondernemers die soms meer tijd vragen dan gedacht. Het profiel van de weg is 30 meter breed, dat is allemaal openbare ruimte, dus daar heb je met heel veel verschillende partijen te maken. Die stemmen niet alle graafwerk onderling af en er kan dus wel eens wat mis gaan. We hebben een brief gestuurd naar alle ondernemers over de vertraging.'

1

De nieuwe rubbermenger van Vredestein in aanbouw

 

Inloopbijeenkomst Reconstructie openbare ruimte Binnenhaven op 3 juli

'Meteen na de bouwvak wordt de openbare ruimte aangepakt. Gedurende het hele traject zorgen we voor een zo optimaal mogelijke bereikbaarheid voor de ondernemers. Als ondernemers tijdens de werkzaamheden vragen hebben, kunnen ze terecht bij de bouwdirectie. Die zit in het pand aan de Binnenhaven 102. Jaap Batenburg en Gert ten Dam zitten er namens de gemeente. Koen Gillissen namens de aannemer, NTP.'
 
Op 3 juli aanstaande organiseert de aannemer aan de Binnenhaven 102 een Inloopbijeenkomst . U kunt binnen lopen tussen 16.00 en 19.00. Bedrijven aan de Binnenhaven ontvangen daarvoor ook een persoonlijke uitnodiging.

 

2

Kabel- en leidingwerk aan de Binnenhaven

 

Dukdalven

Jaap Batenburg is de projectleider. Hij praat regelmatig met de betrokkenen. ‘We zijn bewust begonnen met graven zonder dat alle afspraken al definitief waren. Daar zit wel een zeker risico in ja… Maar we hebben goed overleg met iedereen. Bijzonder is trouwens het project met de dukdalven, de meerpalen. Om te voorkomen dat nieuwe trottoirbanden kapot worden gereden door vrachtwagens, plaatsen we op hoeken zware meerpalen. Die zijn robuust, ze zijn goed zichtbaar en ze maken straks deel uit van de nieuwe identiteit van het havengebied. Ze passen er. Iedereen was enthousiast over het plan. Er komen er zestig. Ze zijn makkelijk te vervangen en niet zo duur. Misschien komen ze ook op andere plaatsen in de haven, als een soort bewegwijzering.’

 

3

Foto rechts: Dukdalven (meerpalen) komen straks overal in het havengebied terug als herkenningsteken

 

Nieuwe kades

De definitieve biedingen voor een nieuwe kade zijn in mei bij vijf ondernemers afgeleverd. Die kades zijn uitstekende investeringen voor de ondernemers: het vervoer over water groeit gestaag en is kostenefficiënt. We geven de kades, tegen marktconforme prijzen, in een soort erfpacht voor een periode van vijftig jaar. De gemeente wil de grond namelijk in bezit houden. 
Op de kop van de Ossenboer maken we als gemeente zelf een nieuwe kade die we kunnen verkopen; er komt daar door landaanwinning flink wat grond bij, een strook ter grootte van een voetbalveld van 15 meter breed. Alles met elkaar zijn we blij met dit resultaat.Die kades zijn uitstekende investeringen voor de ondernemers: vervoer over water groeit gestaag en is kostenefficiënt. We geven de kades, tegen marktconforme prijzen, in een soort erfpacht voor een periode van vijftig jaar. De gemeente wil de grond namelijk in bezit houden.

Wilderink: ‘Er zit wel een groot pakket afspraken achter. De ondernemers mogen niet alles met die kades: geen vaste bebouwing, geen loodsen plaatsen dus, alleen alles wat met laden en lossen te maken heeft: kranen, weegbrug, silo en dergelijke. Verder moeten de kades (semi-) openbaar zijn: derden moeten er, in overleg met de eigenaar, gebruik van kunnen maken. Dat moet ook zo, omdat er anders geen subsidie los zou zijn gekomen. De pleziervaart kan terecht aan de Handelskade. Dat is een onderwerp, wat wethouder Hans van Agteren belangrijk vindt. De eigenaar van de villa op de hoek van de Handelskade en de Binnenhaven is van plan om er over een paar jaar, als de economie weer vlotgetrokken is, een horecagelegenheid te vestigen. Dat juichen wij toe. Het moet dan wel gaan om een nichemarkt, bijzondere catering en een terras moet er dan ook komen: mooi uitzicht over het kanaal richting Hengelo. Borrels en evenementen in het havengebied proberen we in het havengebied zelf te houden: in de cafetaria van Rothmann bijvoorbeeld. We moeten de lokale economie steunen. Op 28 mei ging trouwens de boot ‘Boht’ van de BOH van de helling – dat was een feestelijk moment.’ Klik hier voor het verslag van de tewaterlating.

 kades bij Heun

 

Ondernemers willen investeren in nieuwe kades

 

Havenbedrijf

‘Jan Bron, wethouder te Hengelo, is namens de regio bestuurlijk verantwoordelijk voor het oprichten van een Regionaal Havenbedrijf. Het gaat heel goed; Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Almelo, maar ook Lochem zijn enthousiast over de samenwerking. In de verdieping van het kanaal moet het Ministerie van Infrastructuur en Milieu investeren. Het gaat om een bedrag in totaal van ruim 50 miljoen euro. Dat zou niet doorgaan maar dankzij de Twentse lobby is het toch gelukt en is het plan voor Twente niet teruggedraaid. De lobby is dus net op tijd op gang gekomen. Ondernemers (via Port of Twente) en de betrokken bestuurders hebben goed genetwerkt. Hoogenberg kent het Rotterdamse Havenbedrijf goed en we willen voor Twente een vergelijkbaar model opzetten, veel kleiner natuurlijk, maar als we een aantal procenten van de Rotterdamse omvang hebben, levert dat al heel veel economische activiteit op.

Haven als prettig gebied voor werknemers

Weet je nog dat wij vorig jaar die hotdog-enquête hadden? Het ging er om dat we van werknemers wilden weten hoe we het havengebied als leefgebied prettiger zouden kunnen maken. De Provincie Overijssel heeft nu subsidie beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld om wandelpaden te maken maar ook voor sociale maatregelen. Op 16 mei hebben we daarover een bijeenkomst met werknemers en ondernemers gehad. Basisidee is, dat medewerkers uit het havengebied zelf aangeven en meebeslissen over de maatregelen die ze graag uitgevoerd willen zien in het Havengebied. De bijeenkomst op 16 mei was bedoeld als eerste stap om ideeën te genereren. Peter Dijkstra, de stadsdeelbeheerder van West, heeft een coördinerende rol. Lees hier meer over de activiteiten van de stadsdeelbeheerders rondom de leefbaarheid.

 

Meer uit deze nieuwsbrief: