Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

BOH-boot ‘BOHT’ feestelijk te water gelaten

Tewaterlating van de bootHet was een gezellige drukte en stralend mooi weer op 28 mei tijdens de informele jaarvergadering van de Belangenvereniging Ondernemers Havengebied. Hoofdmoot van het programma was de feestelijke tewaterlating van de BOH-boot bij de werf van De Helling aan de Binnenhaven. De BOH-leden kregen deze middag ook het nodige te horen over de stand van zaken in het havengebied.

2


Sinds maart 2013 voert De Kapstok het beheer over De Helling. Dat is een instelling voor leerlingen met leermoeilijkheden met zo’n 600 leerlingen en 110 personeelsleden. Namens De Kapstok voerde interim-directeur Theo Voerman het openingswoord.

De Helling

Voerman vertelde dat De Helling een scheepswerfje is maar ook een metaalwerkplaats waar jongeren praktijkonderwijs volgen in scheepsbouw en metaalwerk. Een deel van de tijd gaan zij ook naar school. Voerman: ‘Wij werken ook voor externe partijen. Wegenbouwer Reef laat bijvoorbeeld door ons de roodwitte schrikhekken maken. Dat zijn er honderden. Maar wij leiden ook jongeren op voor de bouw en de horeca. We leren ze orde, netheid en stiptheid.’ Voerman stelde even later Martin Snippe voor, de man die de dagelijkse leiding heeft op De Helling en die de groepen begeleidt, en leerling Vincent Boutkan, 17 jaar, een fanatieke werker, die veel werk verzet heeft aan de boot van de BOH. ‘Het terrein is opgeruimd, dat was heel veel werk,’ vertelt Voerman. ‘Dat het allemaal gelukt is om de boot op tijd klaar te krijgen is een wonder…’ Hij nodigde de aanwezigen uit om deel te nemen aan de roeiregatta in september die De Kapstok organiseert: ‘een roeiwedstrijd met twee roeisloepen, pure gezelligheid. En wij hopen natuurlijk dat u gebruik gaat maken van werk van De Helling. Vandaag doen wij bijvoorbeeld al de catering.’

 

 3

Scheepswerf, metaalwerkplaats en leer-/werkplaats voor jongeren De Helling aan de Binnenhaven.

 

 

4

Studentenroeivereniging Euros gezien vanaf de brug over het kanaal.

 

Leefkwaliteit Havengebied verbeteren

Communicatieadviseur Hans Lammertink vertelde namens de gemeente over het project Verbetering Leefkwaliteit Havengebied onder de noemer ‘Jij maakt het havengebied’. Lammertink: ‘De provincie heeft een subsidieprogramma om de leefkwaliteit in wijken maar ook op bedrijfsterreinen te verbeteren. Bewoners en ondernemers moeten ook bij bedrijventerreinen meer betrokken worden bij de inrichting en het beheer. Dan is er meer arbeidsvreugde bij de medewerkers en zijn bedrijven uiteindelijk succesvoller.’ Hans Lammertink verwees naar het onderzoek onder ondernemers dat de firma DHV heeft eerder gehouden, waaronder de zogenaamde HOTDOG-enquête. Een resultaat van het onderzoek was onder meer dat er meer aandacht moest komen voor wandelpaden in het havengebied.

Nico WoltersEr werken zo’n 6000 mensen in het Havengebied en er zijn circa 300 bedrijven gevestigd. Die mensen zouden moeten meebepalen wat er in hun werkomgeving gebeurt, ze moeten laten horen wat ze willen, ook aan sociale activiteiten. In wijken heb je de wijkraden die dat soort inspraak regelen. Maar in het havengebied bestaat dit nog niet. Een van de doelen van het project is daarom om een soort havenraad op te richten. Op 22 april was bij Sesam aan de Sesamstraat een perspresentatie over dit onderwerp waarbij RTV Oost, Dagblad Tubantia en TV Enschede aanwezig waren, en op 16 mei was er een bijeenkomst bij roeivereniging Euros.’


Foto rechts: Nico Wolters, voorzitter studentenroeivereniging Euros.

 

Ideeën inleveren en op 4 juli stemmen bij IJzerhandel Jacob Bakker

Uit het publiek kwam de opmerking dat zulke ontmoetingen beter niet overdag zouden moeten plaatsvinden maar liever aan het eind van de middag, ‘anders kunnen medewerkers zich niet vrijmaken.’ Hoe dan ook, er kwamen op deze laatste vergadering zo’n 30 tot 35 ideeën binnen. Kelly Rothmann van de snackbar gaf al in een eerder stadium aan dat zij graag een speeltuintje voor de kinderen zou willen. In juni zijn studenten van Euros vervolgens alle bedrijven langs gegaan om wensen en ideeen van werknemers op te halen via antwoordkaartjes. Inmiddels is er een 10-tal nieuwe ideeen binnengekomen. In juli maken we een selectie uit de ideeën. Daarvoor worden de ideeën op 4 juli opgehangen bij IJzerhandel Jacob Bakker aan de Binnenhaven. Alle medewerkers uit het havengebied kunnen dan daar naar toe gaan en ‘stemmen’ op hun favoriete idee.

 

Tewaterlating
Gert-Jan Ardesch, de scheidend voorzitter van de BOH, leidde tenslotte op zijn bekende laconieke wijze het evenement in waar het deze middag vooral om begonnen was. Op de jaarvergadering van de BOH in 2011 werd het idee gelanceerd om met het overtollige abonnementsgeld een goed doel te sponsoren. Dat werd een project door De Helling: het opknappen van een oude motorboot waarin een nieuwe motor werd geplaatst. ‘Ik hoop dat hij straks drijft en dat er geen tsunami komt,’ zei Ardesch. Het bleek allemaal goed te gaan… Paul Abels onthulde de naam van de BOH-boot: BOHT. Kort, droog en nuchter, zoals de hele Belangenvereniging Ondernemers Havengebied. Vincent Boutkan, student bij De Helling, nam plaats achter het stuur en verzorgde twee tochtjes over het kanaal met een man of tien aan boord. BOH-leden die dat willen en ook medewerkers van de gemeente kunnen in overleg gebruik maken van de boot. Een vaarbrevet is niet nodig. U kunt hiervoor contact opnemen met Jeannine Achterberg, secretaresse van de BOH via 06-46591277.

Meer uit deze nieuwsbrief: