Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Irma Lissberg: ‘Iedereen wil liever Vandaag dan morgen dat Regionale havenbedrijf’

irma

Beleidsadviseur Irma Lissberg is er stellig over: ‘Ik ben er honderd procent van overtuigd dat dit heel goed is voor de stad.’ Ze doelt op de regionale samenwerking tussen de vijf gemeenten die samen streven naar een regionaal havenbedrijf en uitbreiding van de havenactiviteiten. De eerste zichtbare stap zal de bouw van de kades in het havengebied zijn.

In april 2012 trad Luit Hogenberg aan, de man die de economisch-organisatorische lijnen uitzet voor een Enschedees en later een Regionaal Havenbedrijf.

In de vorige Nieuwsbrief Havenzicht was een uitgebreid kennismakingsinterview met hem over zijn plannen te lezen. Hogenberg is één dag per week actief als ‘kwartiermaker.’ Hij werkt nauw samen met Irma Lissberg. Zij is economisch geograaf en als beleidsadviseur heeft zij vooral bedrijventerreinen waaronder het havengebied in haar portefeuille. Ze werkte eerder voor de gemeente Zaanstad; ook daar was de havenontwikkeling haar expertise.

 

2

Luit Hogenberg, kwartiermaker Regionaal havenbedrijf Enschede.

 

De hamvraag maar meteen: ‘Zijn we verder gekomen, sinds april vorig jaar?’

Irma Lissberg: ‘Jazeker. Jammer is dat het niet gelukt is om in april van dit jaar ons voorstel in de gemeenteraad te krijgen. Dat ligt aan mij hoor. Het is de bedoeling dat er een plan ligt waarin de cijfers zoveel mogelijk kloppen: wat investeren we in het havengebied en wat levert het op. Dat is nog heel lastig in kaart te brengen. Er zijn zoveel variabelen die je moet onderzoeken: hoeveel ton zal er straks geladen en gelost worden, hoeveel havengeld brengt dat op, hoeveel kadegeld komt er binnen en nog veel meer. Samen met de BOH en Luit Hogenberg probeer ik dat zo helder mogelijk te krijgen. Er zijn cijfers, we hebben steun aan gegevens uit Rotterdam maar het is voor een deel ook gebaseerd op ‘onderbuikgevoelens’: We zijn natuurlijk niet volledig vergelijkbaar met Rotterdam.’

Wethouder Marijke van Hees wil het nog steeds aanpakken als een ‘businesscase’?

‘Ja. Ze begrijpt dat er veel onzekere factoren zijn. Wat we weten is dat we in totaal 25 miljoen kunnen investeren in de haven en dat we dat geld verantwoord moeten besteden. De burger moet weten dat er geld uit terug komt. De gemeente draagt 8 miljoen bij, waarvan een groot deel voor onderhoud is, de rest van het geld wordt opgebracht door de provincie, het rijk, Brussel en ondernemers. De inzet van de wethouder is vooral dat de investeringen arbeidsplaatsen opleveren: in 2020 moeten het er zo’n 300 meer zijn.’

Hoe staat het op dit moment met die kades?

‘Hogenberg maakt een zakelijk plan over het soort kades, het onderhoud en de kosten. Een kade is meer dan een plek waar een schip kan aanleggen. Je moet er ruimte voor scheppen, het moet logistiek handig in elkaar zitten en het moet natuurlijk renderen voor een ondernemer. Er zijn bedrijven die nog letterlijk met de rug naar het water staan, terwijl ze wel mee willen doen met de kades, Hein Heun bijvoorbeeld. Het maakt ook veel uit of je een containerhaven bent zoals Hengelo of een bulkgoederenhaven zoals wij.’

Hoever zijn we met het Regionaal Havenbedrijf?

‘We praten met wel tien verschillende partijen. Het is ingewikkelde materie: vergunningen, verhuur, onderhoud van de oevers, aanleg breedband, handhavingsbeleid, kwesties van Rijkswaterstaat zoals verbreding en verdieping van het kanaal. Juridisch zit er veel aan vast.

In 2008 kwam die Havenvisie Twente en sindsdien is er een Regionaal Havenoverleg. De gemeente Lochem heeft zich nu ook volledig aangesloten. Vanaf 2010 is er een Bestuurlijk Havenoverleg dat drie tot vier keer per jaar bij elkaar komt. Wethouder Jan Bron uit Hengelo is voorzitter en wethouder Mariska ten Heuw uit Hengelo ‘trekt de kar’ nu voor het Regionaal Havenbedrijf. In april van dit jaar is er een projectleider benoemd uit Hengelo. Alle havenmeesters van de deelnemende gemeenten (Enschede, Hengelo, Almelo, Hof van Twente, Lochem) zitten bij elkaar. Ze werken toe naar een gezamenlijk Twents vergunningen- en verordeningenbeleid om onder andere de havengeldregelingen overzichtelijk en uniform te maken. Dat verschilt nu namelijk nog per gemeente. Dat is ook niet te verkopen aan de klanten, de schippers en bedrijven. Er zal vanaf de sluis bij Eefde straks één verordening zijn.’

 

3

Foto rechts: Vervoer over water: de juiste weg.

 

Maar wanneer zal het er dan zijn?

‘In mei is het voorstel voor een businessplan Regionaal Havenbedrijf naar B & W gegaan. We zijn nu bezig met het nodige uitzoekwerk. Uiteindelijk moet volgend jaar januari de besluitvorming in de gemeenteraden plaatsvinden en kunnen we verder met het daadwerkelijk oprichten van een havenbedrijf.’

 

Wat brengt het ons?

‘Het belang van het havenbedrijf is dat we minder vrachtverkeer over de weg zullen hebben en dat de watergebonden activiteit een verbreding van de economie zal geven. Ik ben er honderd procent van overtuigd dat dit heel goed is voor de stad en regio. We staan nu als regio op de 7e plaats, logistiek gezien, maar we willen naar de 3e plaats. Twente focust op vier economische pijlers: kennis, zorg, toerisme en logistiek. Port of Twente betekent dat we de grootste binnenhaven van Nederland zullen zijn met verbinding naar andere vervoersmodaliteiten maar vooral met ruimte voor logistieke bedrijven. Die ontwikkeling brengt veel innovatie met zich mee. Enschede krijgt een duurzaamheidshaven met bulkgoed: zand, grind, gerecycled sloopmateriaal, veevoeder, schroot, Hengelo een containeroverslaghaven, Almelo ook, Hof van Twente heeft vooral ForFarmers, dat landbouwproducten aan haar eigen kades verwerkt.’

 

Meer uit deze nieuwsbrief: