Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

'Jij maakt het havengebied'

1

Wie mee wil beslissen over de leefbaarheid in zijn wijk of werkgebied, kan veel invloed uitoefenen. De gemeente voert actie om de havenwerknemers actief mee te laten praten. Er is een budget beschikbaar om maatregelen op fysiek én sociaal gebied door te voeren Wat maakt het havengebied tot een prettiger omgeving voor werknemers? Verslag van een fietstocht met Peter Dijkstra, Tonny Veldhuis en Jan ten Elzen, drie stadsdeelbeheerders.

2We treffen elkaar bij snackbar De Haven aan de Handelskade. Peter Dijkstra, teamleider van Stadsdeelbeheer West legt uit wat ‘Jij maakt de Buurt’ betekent. ‘Wij willen meer regie leggen bij wijkbewoners. Ze zouden zoveel mogelijk mee moeten praten over wat hun wijk tot een aantrekkelijke, veilige wijk met een hoge leefkwaliteit maakt. Dat geldt ook voor het Enschedese havengebied. Het stadsdeelbeheer maakt wijkbeheerplannen voor een periode van vier jaar. Samen met Saxion Hogescholen hebben gemeente en provincie ideeën ontwikkeld.’

Foto rechts: Peter Dijkstra, teamleider Stadsdeelbeheer West en projectleider 'Jij bent het havengebied'

 

Ideeën

Dijkstra, inmiddels vijf jaar in dienst bij de gemeente, vertelt dat er op 16 mei en later via antwoordkaartjes en de website wel ongeveer vijftig ideeën zijn binnengekomen van mensen die werken in het havengebied. ‘Opvallend is dat ze vaak van elkaar niet weten wat ze doen, hoe dicht de bedrijven ook naast elkaar liggen. Die kennismakingen verlopen altijd terloops en Twents: ‘Gezellig hè, zeg, wat ik nog vragen wou, wat doe jij eigenlijk?’ Bij een sportdag of een ander jaarlijks evenement zouden ze elkaar nog beter kunnen leren kennen. Goed voor alle partijen. Afijn, voor het verbeterplan voor het Havengebied hebben we veel respons gekregen. Men vindt veiligheid belangrijk, er zijn ideeën om met dukdalven (meerpalen) het gebied te markeren, er zijn plannen voor een wandelpad langs het water en in een bos en er is gepleit voor een vissteiger.’ Daarnaast zijn er ideeen voor een open bedrijvendag en allerhande gezamenlijke sportactiviteiten voor werknemers uit het havengebied.

 

Waterrecreatie

3

‘Waarom zouden we in onze haven niet meer doen met waterrecreatie?’

 

4

Foto links: Tonny Veldhuis, projectmedewerker Stadsdeelbeheer/’Jij maakt het havengebied'

Tonny Veldhuis is sinds 2009 wijkbeheerder. Met zijn collega’s Dijkstra en Ten Elzen bestrijkt hij behalve de Binnenhaven ook De Plooij, de Josink Es en de Marssteden. Veldhuis verbaast zich erover dat er zo weinig plezierschepen te zien zijn in de haven. ‘Waarom organiseert niemand eens bijvoorbeeld speedbootraces hier? Dan trek je de burger ook naar dit gebied. Of een Apollo Vredestein Bandenrace? Of iets met een Solar boot van de universiteit? Horeca en evenementen tussen FC Twente, roeivereniging Euros en Snackbar De Haven… het zou zo kunnen. Waterrecreatie hoeft echt niet alleen op het Rutbeek plaats te vinden. Het moet alleen een beetje gaan leven. Als je maar eenmaal een trend hebt, lukt het.’

 

5

Verbetering weg en vervanging riolering Kanaalstraat.

 

Fietsen door het havengebied

We stappen op de fiets. Vanaf de Handelskade gaat het via de Kanaalstraat richting Auke Vleerstraat. De Kanaalstraat is ingrijpend op de schop gegaan. Vanaf het begin, de Handelskade, tot aan Orion Beton is de riolering vernieuwd. Verder is het wegdek een halve meter opgehoogd en van een nieuwe asfaltlaag voorzien. Alleen de laatste afdeklaag moet er nog op. Dat gebeurt zo snel mogelijk.

 

6

Verbreding Auke Vleerstraat tot vier rijstroken. Het voormalige fietspad bij de brug.
 

Het fietspad aan de Auke Vleerstraat ter hoogte van roeivereniging Euros ligt er momenteel volledig uit. De weg wordt ook hier verbreed van twee naar vier rijstroken. Bovendien wordt het aantal afslagen en (dus) vertragende verkeerselementen drastisch verminderd. Aan de Burgemeester Stroinkstraat, ter hoogte van het CBR,  komt een nieuwe weg die via het Transportcentrun naar de Auke Vleerstraat loopt. Daar kunnen fietsers en auto’s gebruik van maken. In december 2013 moet de zaak klaar zijn. Zie ook de website www.enschede.nl/aukevleerstraat

 

7

Afslag Auke Vleerstraat naar het Transportcentrum. Wordt achterlangs route voor fietsers en auto's richting Burgemeester Stroinkstraat en de parallelweg Auke Vleerstraat.

8

Voormalig liggebied woonarken bij Vredestein. Deze hoek wordt drooggelegd en verkaveld.

 

Even later staan we bij de ingang van Vredestein, op de plek waar vroeger de woonarken lagen. Een flink stuk water zal hier verdwijnen en verkaveld worden. Bij De Heersche betreden we een bosperceeltje, een kleine oase tussen alle industriële bedrijvigheid. Beuken, eiken van 80-100 jaar oud, kastanjebomen, hulst. Een bonte kraai zit op de grond.

 

9

Beoogd wandelgebied bij De Heersche.

 

Jan ten Elzen  wijkbeheerder stadsdeel West‘Snap je,’ zegt wijkbeheerder Jan ten Elzen, ‘dat het plezierig is voor mensen die hier de hele dag werken om even in zo’n bosje rond te lopen?Dat verhoogt de leefkwaliteit van het gebied.’

 

Jan ten Elzen

 

 

 

 

10

Logistiek en architectonisch geslaagd: de fietsbrug over de Auke Vleerstraat richting Twekkelo.

 

 

De fietsbrug iets verderop wordt alom geprezen als een prima manier om over de drukke Auke Vleerstraat het prachtige Twekkelo te bereiken. De fietsbrug zelf is ontworpen met de draaiingen van een meanderende beek, waardoor de beklimming zelfs voor de senior-fietser nog makkelijk te doen is.

 

11

Beoogd wandelpad langs voormalige spoordijk Hendrik ter Kuilestraat.

 

Het einde van de fietstocht is bereikt als we bij de vroegere spoordijk langs de B.W. ter Kuilestraat komen. Met enthousiasme vertelt Peter Dijkstra over het voornemen om hier een wandelpad te maken van zo’n kilometer lang. Het pad wordt halfverhard. Zo kom je via Twekkelo over het wandelpad en door het Volkspark uiteindelijk via een groene long uit in het centrum van Enschede.

 

12

Lunchwandelgebieden voor werkers in het Havengebied.
Rood = wandelpad; geel met paars = lunchplek; lichtgroen = gazon.

 

Hebt u ideeën, wilt u meer weten over het project ‘Jij maakt het Havengebied?’ Neem dan contact op met Stadsdeelbeheer West, Peter Dijkstra, Tonny Veldhuis of Jan ten Elzen, B.W. ter Kuilestraat 33. En ook op de website staat informatie en kunt u uw ideeen kwijt www.jijmaaktdebuurt.nl/havengebied

Meer uit deze nieuwsbrief: