Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Archief

LAATSTE AFLEVERING NIEUWSBRIEF HAVENZICHT 

De afgelopen tien jaar verzorgde de gemeente Enschede, samen met de BOH, via de Nieuwsbrief Havenzicht de informatie over de herstructurering en revitalisering van het Havengebied Enschede.

Het werk is inmiddels afgerond. Daarom is dit de laatste aflevering van deze nieuwsbrief. In het digitale archief haven.enschede.nl vindt u nagenoeg alle afleveringen van de nieuwsbrief terug.

Informatie over de Twentse havens vindt u op www.havenbedrijftwente.nl.

En natuurlijk kunt u altijd terecht bij het Ondernemersloket van de gemeente Enschede: enschede.nl/ondernemers.

De redactie dankt alle betrokkenen voor de uitstekende samenwerking in de afgelopen jaren.

Lees hier de laatste Nieuwsbrief havenzicht


Patrick Welman wil meer werk naar haven halen

Patrick Welman leadWethouder Welman houdt de vinger aan de pols. Het werk is goeddeels klaar, nu moeten de banen komen.
De gemeente moet op de kleintjes gaan passen maar er ook voor zorgen dat er nu werkgelegenheid komt in de Enschedese haven. Genoeg ideeën, zo blijkt.

Rien Wilderink: 'Veel bereikt mede dankzij BOH. Nu samen business binnenhalen'

Rien Wilderink1

Vlak voor we op de boot stappen om de nieuwe kades te bekijken, is er eventjes een momentje om Rien Wilderink, projectleider herstructurering havengebied te interviewen. Dat kan mooi in de cafetaria aan de haven. Hamvraag - we zijn immers in de cafetaria -: zijn we nu zo’n beetje klaar? Is alles verlopen conform planning? Wat nu?

Nieuwe regels en nieuwe tarieven in de haven

Haven 014Een eerste stap in gemeenschappelijk havenbeheer is al gezet: Vanaf 1 januari 2015 gelden er dezelfde regels en tarieven in de Twentse havens. Dus ook nieuwe regels en nieuwe tarieven in de Enschedese haven. De gemeenteraad nam in oktober 2014 daarover een raadsvoorstel aan. Beide verordeningen liggen ter inzage in het Stadskantoor.

'We moeten ons etaleren als één Twents havenbedrijf om de Duitsers te boeien'

Peter Wissink ldEen voortgangsgesprekje met BOH-voorzitter Peter Wissink is altijd verrassend. Hij werkt gemiddeld twee dagen per week bij Sesam in Enschede, heeft veel connecties in Duitsland maar is ook een beetje een verdwaalde Oldenzaler in Enschede. Het scherpt de blik, wanneer je veel onderweg bent. Wissinks boodschap: we moeten als havenondernemers beter van elkaar weten wat we doen en meer samenwerken.

Op de boot langs (nieuwe) kades en oevers

Inspecteren kade leadVoor Martijn Wiefferink, ingenieur weg- en waterbouwkunde van de gemeente, is het inmiddels de vierde keer dat hij met een groep collega’s het werk aan de kades gaat bekijken vanaf een boot. Het is verbazingwekkend hoeveel parate kennis hij in huis heeft. De collega’s van Stadsdeelbeheer-West onder leiding van Peter Dijkstra en Richard Belshof vragen honderduit. Nu het infrastructurele werk voor het grootste deel klaar is, moet het onderhoud en het beheer van dit deel van Enschede door SDB gedaan worden.

Iepen voor de binnenhaven en nieuwe wandelpaden in het havengebied

Iepen binnenhaven1Nu de langjarige herstructureringsoperatie in het Enschedese havengebied op een oor na gevild is, neemt Stadsdeelbeheer West de verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud over van de afdeling Stedelijke OntwikkelingProjectmedewerker Richard Belshof informeert ons namens SDB over het groen aan de Binnenhaven en de wandelpaden in het havengebied.

Peter Wissink: ‘Hop on the train or leave the track’ 

Op 15 mei vond er weer een informele BOH-vergadering plaats. Deze keer was Edgar Stijner van de gelijknamige motorzaak aan de Hendrik ter Kuilestraat de gastheer. De BOH-leden toonden zich bijzonder geïnteresseerd in het ‘brommerskiek’n’… BOH-voorzitter Peter Wissink hield daarna een inleidend praatje en lichtte zijn verhaal tijdens de gezellige barbecue verder toe. Moraal: nu begint het pas.


‘Opeens krijgen we een echt havengebied’

Eind 2014 is de herstructurering van het Enschedese havengebied klaar en wordt het project Binnenhaven opgeleverd. Vanaf 2005 heeft de gemeente gelden gezocht en gevonden om de opknapbeurt van bedrijventerrein en haven en de noodzakelijke innovatie ter hand te kunnen nemen. Havencoördinator Irma Lissberg heeft de geldstromen altijd gemonitord en wijst ondernemers nu op nieuwe subsidiemogelijkheden. Daarover is iedereen enthousiast. Ook bij de opzet van het regionaal havenbedrijf is zij nauw betrokken.


“Samen op zoek naar nieuwe bedrijven”

In het nieuwe Enschedese college hebben we voor het eerst een CDA-wethouder die in zijn portefeuille het havengebied heeft: Patrick Welman.

Vanaf juni 2012 is hij wethouder, onder andere van stadsdeel West. 


Oeveronderhoud en aanleg kades begonnen

Het onderhoud van de oevers van de Enschedese haven is van start gegaan. Waterbouwkundig aannemer Van Heteren uit Hengelo voert het werk uit. Het tweede grote project is de aanleg van vier nieuwe kades in de haven. Dat wordt gedaan door de Beens Groep uit Genemuiden. Namens de gemeente begeleidt civiel ingenieur Martijn Wiefferink de werkzaamheden die direct met het water te maken hebben.


< Nieuws |  1  2  3  4  5  6  7  volgende >