Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Wethouder Van Hees: ‘We gaan commercieel met de havens in Twente’

Het blijkt nodig, het lijkt mogelijk: een meer commerciële koers voor de Enschedese haven. Wat is daar voor nodig, waar komt die koersverandering vandaan? We vroegen het wethouder Marijke van Hees. ‘We staan met het gezicht naar de Regio Twente’, zegt zij.

 

Jarenlang was er sprake van een projectmatige aanpak van de herstructurering in de Enschedese haven. Maar de tijden veranderen. Uit recent onderzoek blijkt dat er tot het jaar 2020 maar liefst 22 tot 30 hectare ‘nat bedrijventerrein’ nodig is in Twente. Bovendien blijkt uit contacten met het Rotterdamse havenbedrijf dat men daar een regionaal achterland nodig heeft. Die rol zou een ‘Havenbedrijf Twente’, gevormd door de havens van Enschede, Hengelo, Almelo en Hof van Twente goed kunnen vervullen. Er is ook een link met Lochem. In december 2011 hebben de regiogemeenten hierover een convenant getekend. Voor Enschede betekent dit o.a. dat de Binnenhaven specifiek in moet zetten op ‘natte kavels’: kavels met een kade-functie.

Hoeveel meer openbare kade?

Wethouder Van Hees: ‘Wat je ziet is dat het in Rotterdam vast loopt. Daardoor wordt het vervoer via achterlandhavens zoals in Twente steeds meer van belang. We moeten ons afvragen wat de versterking is die we kunnen bieden. In Enschede is het gebruik van de haven voor 90% niet-watergebonden. Dat zou anders moeten zijn. Daarom zijn we met bedrijven in gesprek hoe we (de investeringen aan) het kanaal en de haven voldoende kunnen laten renderen. We willen een ondernemend regime maar we kunnen natuurlijk niet onmiddellijk alle remmen los gaan gooien. We staan met het gezicht naar de Regio Twente, maar beheersmatig hebben we nog niet één beleid. We denken na over hoeveel extra kade er zou moeten komen en of we daar niet meer op zouden moeten sturen. Het beeld is: ja. We hebben de omliggende gemeenten ook geïnformeerd, maar misschien is er ook wel aanleiding voor andere scenario’s. Er zijn in elk geval twee kernboodschappen: door de recessie zijn de ondernemers voorzichtiger, daar moeten we rekening mee houden. Verder moeten we ons afvragen of de structuur zoals we die nu hebben wel tevredenstellend is. Kunnen we de ruimte creëren die we willen creëren?’

011Haven 055-500
Enschede heeft meer 'natte kavels' nodig om in te spelen op het groeiende vervoer over water

Rol Luit Hoogenberg

Projectmanager Rien Wilderink en kwartiermaker Wilfried Lotgerink zetten een stap terug ten faveure van Luit Hoogenberg, deskundige op het gebied van natte bedrijventerreinen. Hij trad per 1 april aan voor een dag per week. Hoogenberg bereidt allereerst de organisatievorm voor een ‘Havenbedrijf Twente’ voor. Daarover zijn gezamenlijke afspraken nodig ten aanzien van havenbeheer en havenbedrijf. Verder zal Hoogenberg zich bezighouden met de inrichting van de kades in Enschede. Die behoren namelijk tot de core-business van het nieuwe havenbedrijf. Hoogenberg zal dus ook de gesprekken gaan voeren met de ondernemers hierover.

Samsam

In december 2010 heeft de raad € 25,18 miljoen beschikbaar gesteld voor de onder andere de herinrichting van de Binnenhaven. Voorwaarde c.q. verwachting was en is dat de ondernemers ook de nodige miljoenen investeren in de Binnenhaven. In de visie van de regio en Luit Hoogenberg [zie ook het interview met hem elders in deze Nieuwsbrief] zal het transport over water sterk groeien: vooral containeroverslag en overslag van biomassa. Het havenbedrijf Rotterdam gaat uit van 35% wegtransport, 45% binnenvaart, 20% rail. De bereikbaarheid moet verbeteren; een verbeterde logistiek is cruciaal. De Regio Twente wil Twente positioneren als ‘logistieke draaischijf’. Op die behoefte wil de gemeente Enschede inspelen: 30 hectare natte kavels is regionaal nodig, een flink deel daarvan kan in Enschede. De effecten zijn duidelijk: behoud van werkgelegenheid, verbeterde uitstraling van het gebied, economische verbreding van Enschede en de regio. Vervoer over water is ook veel milieuvriendelijker. Hoogenberg Advies stelt voor om met de HMO (onder leiding van Han Wiendels) samen met de gemeente een onderneming op te richten die de kades exploiteert. [Zie ook hierover het artikel elders in deze Nieuwsbrief.]