Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

‘Wij moeten de kracht van het plan  uitdragen naar de havenondernemers’

Projectleider Rien Wilderink ziet met genoegen hoe de ontwikkelingen in het havengebied in een stroomversnelling komen, dankzij de nieuwe insteek van het College. De inzet van havenexpert Hoogenberg zal de kracht van de commerciële koersverandering snel duidelijk maken.

Eén havenbedrijf Twente betekent meer slagkracht‘In november 2011 is er een convenant gesloten tussen de Twentse havengemeenten. Ze vinden het een fantastisch idee om te streven naar een gezamenlijk Twents havenbedrijf. Nu gaat het erom het idee commercieel te maken,’ zegt Rien Wilderink.

Mandaat Hoogenberg

‘De samenwerking in de Regio Twente tussen Enschede, Hengelo, Almelo, Hof van Twente loopt goed, er is regionaal draagvlak. Luit Hoogenberg is sinds 1 april 2012 de directeur van een havenbedrijf in oprichting. Hij doet onderzoek hoe dat allemaal het beste kan, juridisch maar vooral ook commercieel. Wij moeten de kracht van het plan uitdragen naar de ondernemers. Hoogenberg krijgt een mandaat: hij doet de onderhandelingen met de ondernemers. Hij staat los van de gemeente en dat is ook beter. We gaan het eerst op Enschedese schaal aanpakken en daarna uitbreiden. Luit Hoogenberg heeft een enorm netwerk in de regio.’

Havenbedrijf Twente: één aanspreekpunt

‘In de afgelopen zomer zijn wij naar Rotterdam geweest en hebben daar met wat directeuren gesproken. De boodschap was glashelder: men heeft behoefte aan havens in het achterland. Luit Hoogenberg heeft ook zijn netwerk in Rotterdam. Als de Tweede Maasvlakte klaar is, moet 45% van het watertransport verplicht afgevoerd worden via binnenhavens in het achterland. Aan de zeekust zijn de havens heel goed voor elkaar maar de infrastructuur in het achterland moet beter. Als wij ons verenigen in een Havenbedrijf Twente zijn wij één klant, één aanspreekpunt. Vanuit Enschede kun je dan meer slagkracht bieden. Ik vind het een mooi proces.’

Lotgerink, Hoogenberg

Rien Wilderink draagt dus een deel van zijn taken over. Wilfried Lotgerink heeft zijn taak als kwartiermaker al beëindigd. Wilderink: ‘We nemen in goed overleg afscheid, hij is nu weg bij de gemeente en werkt inmiddels voor een ondernemer. Hoogenberg gaat de contractonderhandelingen en de herverkaveling doen met de ondernemers, hij legt de verbindingen. Ik blijf me bezig houden met de openbare ruimte in de Binnenhaven; inhoudelijk blijf ik verantwoordelijk. Hoogenberg heeft daar een dag per week voor beschikbaar. Irma Lissberg, namens de gemeente Enschede beleidsmedewerker bedrijfsterreinen, is de ‘linking pin’.