Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Raadsleden positief-kritisch over de koersverbreding

Gemeenteraadsleden van nagenoeg alle fracties stelden vragen over de koersverbredingsplannen in de haven. In de vergadering van de Stadsdeelcommissie-West (10 april) gaf wethouder Van Hees antwoord. Gertjan Ardesch (BOH) beklemtoonde dat de havenondernemers mee moeten doen en Luit Hoogenberg zette zijn visie glashelder uiteen.

Van Hees liet weten dat inmiddels vijf ondernemers concrete belangstelling hebben voor een nieuwe kade. Het gaat nu in totaal om ruim 500 meter. De wethouder zei dat de investeringen in eigen bedrijfskavels door de ondernemers nog onvoldoende op gang zijn gekomen: ‘De ondernemers zijn afwachtend, maar de BOH levert een goede bijdrage aan het vlottrekken van de onderhandelingen.’

‘Businesswise denken’

De wethouder gaf aan dat er sinds een half jaar meer ‘businesswise’ dan projectmatig gedacht wordt. De gemeente bekijkt vooral wat haar eigen investeringen opleveren en trekt externe investeerders aan. Het doel is om adequaat in te spelen op kansen voor uitbreiding van watergebonden bedrijvigheid. Vandaar de inzet van een expert als Hoogenberg. Van Hees zei dat de gemeente het niet verstandig vindt om te lang te wachten: ‘We beginnen met ons eigen belang en houden goed contact met de regio.’

BOH

Gertjan Ardesch kwam eerst met positief nieuws. De werkgelegenheid in de haven blijkt gegroeid te zijn: van 5419 arbeidsplaatsen op 1-4-2010 naar 5677 op 1-4-2011. Daarna vertelde hij dat de ondernemers op 15 maart allen zijn ingelicht over de koersverbreding. ‘Wij zien dat veel ondernemers saneren en teruggaan in meters. De luchtkastelen zijn eraf. Banken doen niets, kredieten worden beperkt, veel ondernemers denken dat meer investeren niet reëel is op het moment. Ze waren dus redelijk terughoudend,’ zei hij, ‘maar reageerden toch heel positief. We zien dat we absoluut groot moeten denken. We moeten heel goed kijken naar onze eigen strategie en visie en dat zullen we ook doen.’

Vragen uit de raad

Raadslid Albert Veldt (Burgerbelangen) was ‘best onder de indruk’ maar vroeg hoe het nu precies zit met de verbreding en verdieping. ‘Mogen die schepen van 120 meter eigenlijk wel varen in het Twentekanaal, hoe zit het met de vergunningen?’ Pauline Wilkinson (SP) vroeg ook wanneer er meer duidelijkheid komt over de verdieping en wilde weten welke bedrijven er belangstelling voor de kades hebben. Mevrouw Visser (CDA) ‘juicht een regionale insteek toe’ maar ze ‘wilde iets meer zekerheid dat het allemaal zal gaan lopen’. Ze vroeg zich af ‘of we dan toch een garantiefonds op hadden moeten zetten.’ Jasper Kerkwijk (D66) sloot daarbij aan. Hij pleitte er ook voor om te proberen de gezamenlijke havenaanpak op de regionale agenda te houden. Nico Mol (PvdA) vond het ‘een goede zaak om de havenkwaliteit uit te nutten’. Hij vroeg of er ‘na de impasse van vorig jaar’ nu duidelijkheid is. ‘Er moeten financiële kaders zijn,’ zei ook Mol, ‘en wat is de rol van de HMO, welke risico’s gaan we daar mee delen?’ Mevrouw Hannink van Groen Links wilde weten in hoeverre ruilen van kavels mogelijk is en in hoeverre Enschede een concurrent van Hengelo is. De groei van vervoer over water juicht haar partij zeer toe. De heer Tekkelenburg van de Christen Unie bespeurde nog wel meningsverschillen tussen de ondernemers. Hij had gehoord dat een bedrijf uit Duitsland belangstelling zou hebben voor een kade. VVD-raadslid Logtenberg vroeg hoe het nu zat met de toezegging van 20 miljoen euro die ondernemers zelf zouden investeren.

Antwoorden wethouder

In haar betoog zette Marijke van Hees de zaken op een rijtje. De investeringen van ondernemers zullen gaan renderen door verdergaande professionalisering. Daardoor is er meer kans op financiering door de bank. De gronden aan de kades worden meer geld waard, vervoer over water werkt enorm kostenbesparend, zo blijkt uit de cijfers. De samenwerking tussen ondernemers in de haven komt nu wel op gang, maar geduld en meedenken zijn nodig, wellicht ook ruilverkaveling. Daar speelt de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) ook een rol in. Bijvoorbeeld bij het aankopen van strategisch gelegen kavels.

Het huidige Twentekanaal is nog niet geschikt voor grotere schepen uit de klasse Va, althans niet als ze helemaal beladen zijn. Dan steken ze te diep. De hele visie op Twente als belangrijke regionale binnenhaven is terug te vinden in een rapport van de Regio Twente en Buck consultants: Twente als logistieke draaischijf. Via projectrapportages houdt de wethouder de raadsleden op de hoogte van de actuele stand van zaken. ‘De ambities blijven bestaan, zelfs verdiept. We zoeken de samenwerking met de regio en met Rotterdam, maar het regionale havenbedrijf is er nog niet. Ondernemend gedrag, acting, is nodig. Ik ben ervan overtuigd dat we op de goede weg zijn’, zo eindigde de wethouder haar antwoord.