Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

BOH: ‘Havenondernemers moeten niet meer achterover leunen’

De koersverbreding richting commerciële watergebonden bedrijvigheid in de Binnenhaven maakt veel los bij de ondernemers van de Belangenvereniging (BOH). Voorzitter Gertjan Ardesch vat kort samen wat de boodschap aan de leden was op de vergadering van 15 maart: niet meer achterover leunen, keuzes maken nu het nog kan.

Met ruim dertig ondernemers was het een drukbezochte vergadering. Veel van de BOH-leden maken gebruik van een watergebonden kavel. Ardesch: ‘Er is een signaal afgegeven dat er nogal wat wijzigingen op komst zijn. De samenwerking met andere Twentse havensteden als Hengelo, Almelo, Hof van Twente vraagt van ons een positiewijziging. De belangstelling vanuit de Rotterdamse haven voor Twente als haven in het achterland betekent dat wij als Enschedese havenondernemers niet meer achterover kunnen leunen, dat we op heel korte termijn keuzes moeten maken wat we willen. Dit jaar zullen we heel concreet moeten worden. Ik heb gezegd: als je nu niet gaat reageren is het te laat. Die Twentse reactie van we zien wel, is niet goed. Dan wordt het over je hoofd heen geregeld. De vergadering duurde maar een half uur maar de grote watergebonden partijen overleggen volgende week al met elkaar. Tamelijk veel bedrijven ervaren de koersverbreding meer als een bedreiging dan als een kans omdat ze denken dat hun positie minder wordt als kleine ondernemer tegenover giganten als het Rotterdamse havenbedrijf. De voordelen van een omslag van wegverkeer naar waterverkeer ziet men heel goed in. Het probleem is misschien meer dat in de huidige markt de financieringsmogelijkheden voor kleinere ondernemers moeilijk zijn geworden. Of ik somber ben? Nee hoor. Het is altijd goed als er beweging is. Dat maakt je scherp.’


keerlus Binnenhaven-1