Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Openbare ruimte Binnenhaven: ‘Betonneren. Asfalteren. Eerst de weg, dan de inritten’

Jaap Batenburg is projectleider openbare ruimte van de Binnenhaven. De aanbesteding van het werk wordt inmiddels voorbereid. De gemeente gaat op verzoek van de ondernemers ook actief controleren of het parkeerverbod wordt gerespecteerd.'Hoe je het ook wendt of keert, hier ligt straks een hoogwaardig product.’

‘Weet je wat mij een goed idee lijkt?’ zegt Jaap Batenburg, ‘om een directiekeet neer te zetten in de Binnenhaven, of een van de te slopen huizen te gebruiken. Dan kan iedereen met zijn vragen en wensen direct bij ons komen. Dan zijn we altijd aanspreekbaar, op de plaats van het werk.’ Jaap Batenburg is als weg- en waterbouwkundige bij de gemeente verantwoordelijk voor het vernieuwde profiel van de Binnenhaven en de bijkomende infrastructuur.

Contact houden

‘Als we dat zo doen, ben ik een keer per week beschikbaar om te vertellen wat we gedaan hebben. En wat er de volgende week gaat gebeuren. Daar kunnen bedrijven op reageren. Neem een bedrijf als BOA. Als ze grote transporten hebben, moeten we daar rekening mee houden. Wat we niet zelfstandig kunnen regelen, is de logistiek van de bedrijven. Daar heb ik nou aardigheid aan om dat samen met die bedrijven aan te pakken. Ik hoop dat ze langskomen. Daar staan we voor open: ze moeten hun probleem maar uitleggen.’

Batenburg 008

Beton heel geschikt

‘Het Definitief Ontwerp van de weg is nu klaar. Dat is niet zo ingewikkeld. Het gaat om het beton en de langsas van de weg. De inritten naar de bedrijven zijn nog niet definitief. Ik praat nu met alle bedrijven waar de inrit moet komen. Dat is taaier dan ik dacht. Afspraken maken kost erg veel tijd. Het resultaat van die gesprekken op tekening vastleggen is ook moeilijk. De gemiddelde burger kan geen tekeningen lezen. Dat kan conflicten opleveren. Maar goed, het is niet mijn kindje, als mijn idee geen draagvlak heeft, doe ik wat anders. Betonneren. Asfalteren. Eerst de weg, dan de inritten. Daar zit heel veel communicatie aan. We moeten ook heel veel kabels en leidingen verleggen omdat we de weg iets verleggen. Die weg is van beton. Dat is beter geschikt voor zwaar verkeer met hoge aslasten dan welk ander product ook. Die weg is zo’n zestig jaar oud, maar hij was verhoudingsgewijs nog in goede staat.’

Duurzaamheid

‘Wij willen focussen op duurzaamheid. We gaan het beton breken en weer opwerken tot nieuw beton: kleine stukjes in de juiste fractie. Toeleveranciers en expertise liefst gebundeld. Duurzaamheid is een nadrukkelijke wens van de politiek. Ja, dat duurzaamheidsverhaal voor de Binnenhaven heb ik bedacht. Het is een ketenverhaal: transparant, afstanden minimaliseren. We willen dus het liefst werken met bedrijven uit de haven. De CO-2 reductie is belangrijk. Door beperking van de transportafstanden kun je tonnen materiaal binnen de Binnenhaven houden, daar hoef je dan geen enorme afstanden mee te rijden door Twente. Dat betekent veel CO2-reductie. En we streven naar SROI, Social Return On Investment: leerling-stratenmakers van het ROC willen we werkervaring op laten doen. Binnen Twente is die expertise om de weg duurzaam te maken zeker voorhanden. Misschien is Europees aanbesteden nodig vanwege EFRO-subsidies, misschien kan het zonder. Hoe dan ook, wij weten tot op twee cijfers achter de komma wat een kuub beton kost. In elk geval gaan we pas na 1 april het aanbestedingstraject in.’

Keerlussen

Jaap Batenburg heeft in de planning om voor de bouwvak te beginnen, maar hij vreest dat dat wel eens te optimistisch zou kunnen zijn. ‘De nutsbedrijven zouden in juni kabels en leidingen aanleggen, maar waarschijnlijk kunnen we pas in oktober aan de slag met een civiele aannemer. We kijken wel wat we alvast met de drie keerlussen kunnen doen. Eén keerlus ligt aan het einde van de weg bij het afvalbrengpunt. De andere twee liggen ter hoogte van de gebroeders Pol en BOA en bij Stokkentré en Intermetals voor de deur. We zoeken uit hoe effectief het is om die keerlussen nu al aan te leggen.’