Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

BOH schenkt De Helling een nieuwe motor

Tijdens de jaarvergadering maakte voorzitter Gertjan Ardesch bekend dat de BOH een boot van De Helling adopteert. De boot wordt opgeknapt en krijgt een nieuwe motor.

ardesch licht toe 2

Sponsorproject De Helling

De BOH-voorzitter vertelde tijdens vergadering over het sponsorproject Jachtwerf De Helling. Uit de kas van de rechtsvoorganger van de BOH, de Coöperatieve Vereniging Havengebied resteert een bedrag van 18.000 euro. De coöperatie heeft besloten het geld niet te retourneren aan de ondernemers maar beschikbaar te stellen voor een goed doel. Dat wordt De Helling, de jachtwerf naast het Watersportcentrum. Daar vinden leer-werktrajecten plaats onder auspiciën van Het Schip, een opleiding voor jongeren met leer- en opvoedingsmoeilijk-heden. De jongeren leren er onder andere lassen en scheepsonderhoud. Het zeilschip De Tukker is ook bij De Helling in onderhoud. Een andere boot waarvan jongeren en leiding bij De Helling gebruik maken, is de H102. De motor van die boot is kapot. De BOH heeft besloten de 18 mille aan sponsorgeld te gebruiken om de boot te adopteren. Er komt een nieuwe motor in, hij wordt mooi opgeknapt met onder andere mahonie in het interieur en een bar. Met het sponsorgeld kunnen de reparatiekosten, het onderhoud en de stalling betaald worden. De Helling en de BOH kunnen de boot allebei gebruiken; de boot wordt formeel eigendom van de BOH.

011Haven 132