Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Jaarvergadering BOH zeer druk bezocht

De knusse kantine van TONZON Isolatie aan de Schiffstraat was bijna te klein om alle BOH-leden te kunnen herbergen. Na een korte en krachtige vergadering bleven de meeste havenondernemers hangen voor stamppot met een biertje, voor netwerken en gezelligheid. Maar er was ook veel nieuws.

tonzon bedrijfspand-1

Gastheer Ton Willemsen, ex-wiskundeleraar in Almelo, heette na Gertjan Ardesch iedereen welkom in zijn bedrijf, TONZON. Hij vertelde over de uitvinding die hij 31 jaar geleden deed: uitvouwbaar isolatiemateriaal om vloeren en muren van woningen mee te isoleren. ‘Wij hebben de thermosfles flexibel gemaakt, zou je kunnen zeggen,’ aldus Willemsen. Er treedt warmteverlies op doordat straling van de onderkant van vloeren naar de kruipruimte ‘lekt’. Door de superhoge isolatiewaarde van TONZON-isolatiemateriaal in de kruipruimte kan de consument zeer veel besparen. Er lijkt een zonnige toekomst voor TONZON in het verschiet te liggen.

demo vloerisolatie

Ton Willemsen

Voorlichting aanleg glasvezel Tele2

In april en mei van dit jaar deed de BOH een enquête welke van de havenondernemers belangstelling hadden voor een collectief contract voor een glasvezelverbinding. Er meldden zich tot nu toe 42 mensen die gegadigde waren, afhankelijk van de prijs. De offerte van Tele2 is globaal als volgt: de aansluitkosten voor eerste aanleg bedragen € 750 en de abonnementskosten voor een bundel van tien MB bedragen 325 euro per maand. Henk Hilbolling meldde dat een andere aanbieder maar liefst 3000 euro offreerde voor de eerste aansluitkosten. Vanuit de zaal kwamen vervolgens de vraag of Tele2 ook kan aansluiten op glasvezelkabel die er al ligt. Bij sommige panden in het havengebied ligt namelijk al glasvezelkabel sinds een een jaar of drie.

Johan Kuiper van RJ Security lichtte vervolgens Hilbollings verhaal toe. Dankzij allerlei nieuwe technieken kan dankzij de glasvezelkabel nu gewerkt worden met rechtstreekse camerabeveiliging. Beveiligers kunnen daardoor ook direct de surveillance aansturen en geverifieerd alarm geven. Kuiper meldde dat er juist op 10-11, de dag van de jaarvergadering een convenant tussen politie en RJ gesloten is. Zonder glasvezelkabel is een dergelijke geavanceerde beveiliging niet mogelijk. Ondertussen vertelde Kuiper nog wel dat het met de veiligheid op het haventerrein behoorlijk goed gaat. ‘Er gebeurt weinig, ‘zei hij, ‘af en toe staat er een raam open, en dat sluiten we dan.’ Op de nieuwe bewegwijzering komt ook te staan dat RJ het terrein beveiligt. Daarvan zal een preventieve werking uitgaan.

Voorlichtingsbijeenkomst Tele2 redelijk succes

Op 16 november vond er een voorlichtingsbijeenkomst plaats voor ondernemers die belangstelling hebben voor een glasvezelaansluiting. De ochtend vond plaats in de Grolsch Veste. Er waren zo’n veertig vertegenwoordigers van bedrijven aanwezig, een mooie opkomst. De teneur was dat men de € 750 aansluitkosten een scherpe prijs vond. Tegenover de maandlasten van € 325 stond men wat kritischer. Henk Hilbolling: ‘Het is misschien ook best veel geld maar vergeet niet dat aanbieders als KPN, Ziggo en Trend ook rond de 350 euro aan maandlasten in rekening brengen. Het is gewoon marktconform. En we moeten naar de toekomst kijken. Zonder een snelle glasvezelverbinding red je het niet.’

Stand van zaken openbare ruimte

Rien Wilderink zette vervolgens namens de gemeente op een rijtje hoe de vorderingen zijn met het baggerwerk, de kades en de Binnenhaven. In een ander artikel van deze Nieuwsbrief Havenzicht komt zijn verhaal uitgebreid aan de orde.

bordje schiffstraat-1

Oostdam

Ronnie Markink van de firma Oostdam stelde een opmerkelijke vraag. Zijn bedrijf is al jaren gevestigd aan de Schiffstraat. Het blijkt nu dat de gemeente al drie keer de naam van de straat gewijzigd heeft. Met onverwachte consequenties: Duitse klanten kunnen het bedrijf niet goed vinden, ‘de belastingdienst zegt dat wij niet bestaan’, het briefpapier klopt niet meer. Fokko van der Molen zegde toe een en ander uit te zoeken namens de gemeente.

Financiën

Penningmeester Herman Brunger treedt om gezondheidsredenen af. Ad Swidde lichtte namens hem de jaarcijfers van de BOH toe. Dankzij subsidie van de gemeente Enschede en een groeiend aantal leden is het positieve resultaat over 2010 € 1789. Volgens de kascommissie ziet het financiële plaatje er overzichtelijk en netjes uit. Voor 2012 is €22.750 aan inkomsten uit contributies begroot en aan subsidie € 41.072. Voor bewegwijzering in het havengebied was € 18.000 begroot maar dit bedrag wordt betaald door de gemeente – een plezierige meevaller. Het onderhoud van de bordjes zal de BOH wel zelf op zich moeten nemen. Daar is al een bedrijf voor ingehuurd, aldus Gertjan Ardesch.

jaarvergadering BOH