Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Rien Wilderink: ‘Wij zitten weer op het goede spoor’

Eind juli kopte Tubantia: ‘Aanpak Binnenhaven in impasse’. In de gemeenteraad kwamen er zelfs vragen over. ‘Het zou te uitbundig zijn om te zeggen dat we nu helemaal uit de impasse zijn, maar er is weer beweging,’ zegt algemeen projectleider Rien Wilderink.

Rien Wilderink aan het woord-1


Rien Wilderink: ‘Het is zeker zo dat er goede ontwikkelingen gaande zijn als het gaat om de nieuwe kades en de openbare ruimte. We zijn bezig met nieuwe initiatieven rondom de herverkavelingsprocessen en de vermarkting van watergebonden kavels. Het is nog niet concreet, dus we kunnen er op dit moment nog niet al te veel over zeggen.’

2e havenarm bij sligro


Kades

Wilderink: ‘Ingenieur Gerard van Houweninge heeft samen met Henk Hilbolling van de BOH gesprekken gevoerd met ondernemers over de kades. Van Houweninge is een expert als het gaat om de inrichting van kades. Voor de gemeente Hengelo onderzocht hij het probleem ook. Voor vijf ondernemers gaan wij nu uitrekenen wat hun een kade kost per vierkante meter. In totaal maken we nu een offerte voor 560 m2. Daar zijn we tevreden mee. Bij de Quick-Win-subsidies waren we uitgegaan van 500 meter, dus het wordt nu nog meer. Onze mensen zijn de constructie en maatvoering aan het uittekenen en uitrekenen.’

Van Houweninge
Gerard van Houweninge

 

Door de wol geverfd havenexpert

Gerard van Houweninge (69)was directeur van de Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij (OOM). Hij voert de directie over het vastgoed van de Combi Terminal Hengelo en heeft ruime ervaring met projecten in havens waarbij kades in het spel zijn. De lengte van de Hengelose kade werd in 2010- 2011 verlengd van 145 tot 370 meter en er kwam anderhalve hectare gebiedsuitbreiding. Dat betekende alles bij elkaar een investering van 5 miljoen euro. De gemeente Enschede vroeg Van Houweninge om advies bij de inrichting en uitvoering van de kades aan de Binnenhaven. Behalve in Hengelo is  van Houweninge ook betrokken bij de containerterminals in Nijmegen en Kampen.

Hij was directeur van het Havenschap Terneuzen en Zeehaven IJmuiden  en heeft ruime ervaring met de wijze waarop de inrichting en uitbreiding van kades het best kan plaatsvinden. In het algemeen zijn dat lastige processen met veel vragen over de rol van gemeente en ondernemer. Wie wordt eigenaar van de grond, wie van de inrichting van de openbare ruimte, binnen welke rechtsvorm kun je dat soort zaken het beste afdichten? Dat vergt nogal wat overleg. Uiteraard met diverse overheden, maar ook met de omringende bedrijven in het Enschedese havengebied. Samen met Henk Hilbolling van de BOH is Van Houweninge inmiddels in gesprek met de havenondernemers die plannen hebben om kades in te richten of uit te breiden.

011Haven 069


Subsidies

Het rijk betaalt mee aan de kostprijs per m2 kade aan de Binnenhaven. Het gaat om tientallen procenten aan subsidie. De planning voor de kades is bekend. De gemeente doet zo spoedig mogelijk in het nieuwe jaar een aanbod aan de ondernemers. Als men akkoord is, kunnen vervolgens de overeenkomsten ondertekend worden. Direct daarna start de uitvoering van het werk. De gemeente pakt dan gelijk het herstel van de oevers mee.

Van het baggerwerk is buiten nog niets te zien maar de voorbereiding verloopt conform planning. Het baggerwerk wordt afgerond in 2012. Afgelopen zomer is er ter hoogte van Vredestein al veel slib weggezogen. Volgend jaar gaat men verder met het daadwerkelijke baggerwerk In de haven. Het slib dat de baggeraars verwijderen, wordt per pijpleiding vervoerd naar de nieuwe bestemming.

keerlus Binnenhaven-1


Basisprofiel

Projectleider openbare ruimte Jaap Batenburg praatte namens de gemeente met alle Binnenhavenondernemers persoonlijk over hun wensen. Men is tevreden over het nieuwe basisprofiel van 17 meter in plaats van de eerder voorgestelde 30 meter. Veel en intensief overleg kost het bepalen van de exacte plaats van de uitritten. Ook de precieze positie van de keerlussen vraagt veel aandacht en detailafstemming tussen aangrenzende ondernemingen. Maar er zit goede vooruitgang in en de ondernemers laten horen dat ze blij zijn met het ontwerp: ‘Ga er maar gauw mee aan de gang!’ is een veelgehoorde opmerking. Dat gebeurt: net voor de zomer 2012 zal de zaak afgerond zijn.