Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Basisprofiel Binnenhaven van 30 meter naar 17 meter

Op 14 juli presenteerde Jaap Batenburg namens de gemeente de gewijzigde plannen voor het basisprofiel van de Binnenhaven. De meeste ondernemers konden uit de voeten met het nieuwe profiel voor de openbare ruimte. Belangrijk is wel waar de inritten precies komen. Dat wordt individueel met de ondernemers afgestemd. Conclusie: we kunnen verder. In 2012 willen we het werk gaan we uitvoeren.

Jaap-BatenburgIn 2010 hebben de ondernemers een aantal problemen benoemd. Op basis daarvan maakte de  gemeente toen een voorlopig ontwerp met als uitgangspunt dat de bestaande bedrijfsbebouwing voor het overgrote deel gehandhaafd zou blijven. Daardoor zou laden en lossen en parkeren op eigen terrein niet in te passen zijn. Om die reden was het toenmalige ontwerp gebaseerd op een breedte van 30 meter voor de weg en de gebruikersstroken. Het voorstel was dat de ondernemers hieraan mee zouden betalen. Na de presentatie van deze plannen in februari 2011 hebben de BOH en enkele ondernemers de gemeente duidelijk gemaakt dat in het noordelijk deel van de Binnenhaven veel terreinen compleet nieuw worden ingericht. Daardoor kunnen wel degelijk allerlei functies op eigen terrein ingepast worden. Een alternatief voorstel was daarom nodig. Zo ontstond het huidige voorstel met als belangrijkste kenmerk dat de gemeente niet 30 meter maar slechts 17 meter inricht. Aan beide kanten blijven gebruiksstroken aanwezig, net als in het oude voorstel. De ondernemers bepalen zelf hoe ze de stroken inrichten maar eenduidigheid blijft wenselijk: ze dragen veel bij aan de uitstraling van de Binnenhaven. Bovendien kan de vernieuwing van deze gebruiksruimten bij de uitvoering van het werk in 2012 meegenomen worden. Dat is kostenbesparend voor de ondernemers.

Randvoorwaarden profiel Doorsnede-Binnenhaven

  • Zo lang mogelijke aaneengesloten groenstrook, weinig versnippering;
  • Zo min mogelijk uitritten, streven naar twee inritten per bedrijf;
  • Combineren van inritten waar mogelijk;
  • Toepassen van drie keerlussen in de weg, evenredig verdeeld over het geheel; locatie nader te bepalen;
  • Verspringing in het profiel (as van de weg);
  • Beeldkwaliteit gebruiksruimte en eigendom voor rooilijn van toepassing;
  • Uiterlijk 1 september 2011 akkoord door BOH;
  • Uiterlijk 1 november 2011 is de locatie van de inritten bepaald.