Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Rien Wilderink: ‘Tijd om te gaan bewegen!’

‘Het gaat nog steeds goed met de herstructurering van de Binnenhaven, hoewel we op dit moment  enigszins in een impasse zitten. Ik ga wel wat bezorgd op vakantie. Ondernemers en gemeente móeten nu naar elkaar toe gaan bewegen. Anders kan er geen geld van de gemeente komen,’ zegt projectleider Rien Wilderink.

Rien-WilderinkIn februari 2011 was er een grote informatieavond. Er waren goede gesprekken en er werd veel nagedacht over de benodigde investeringen. ‘Maar’, zegt Wilderink, ‘tot nu toe beweegt niemand. Het lijkt alsof de ondernemers wachten op de gemeente. Wie doet de eerste zet? Het is zomer 2011 maar veel mensen denken nog steeds na. Dat moeten we gaan oplossen. Er is nu een nieuw model voor het basisprofiel van de weg. We gaan terug van 30 meter naar 17 meter op gemeentegrond. Dat nieuwe model is veel praktischer uit te voeren: we hoeven niet meer allerlei kleine stukjes grond te kopen of te verkopen met ingewikkelde transacties maar we nemen als gemeente wel onze verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte.

Een tweede onderdeel is herverkavelen. Als gemeente doen we de ondernemers een aanbieding: wij betalen de taxatiekosten voor grond die het beste herverkaveld kan worden. Een onafhankelijke makelaar gaat de prijzen vaststellen. Er is nogal wat verschil: sommige vierkante meters zijn onbebouwd, op andere staan opstallen. Als er duidelijkheid is over de prijs, moeten de ondernemers zelf met elkaar zaken gaan doen. De gemeente houdt zich ook aan de taxaties van de makelaar.’

Interessante ideeën

‘Inmiddels is het eerste bestuurlijke overleg tussen de BOH en wethouder Marijke van Hees geweest. Ook daar is de conclusie getrokken dat iedereen op elkaar zit te wachten. Duidelijk blijft dat de investeringen een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn. Het derde grote onderwerp zijn de nieuwe kades. Daar komen we ook uit. Er zijn vier of vijf ondernemers die wat willen op dit vlak. De BOH bemiddelt ook hier. Via de quickwinsubsidies steunt de overheid de ondernemers hierbij maar ze moeten zelf met een voorstel komen. Wij willen hierbij 1.9 miljoen subsidie inzetten. Met de Regio Twente zijn we naar het Rotterdamse havenbedrijf geweest. Tijdens dat tripje hebben we interessante ideeën opgedaan via de CTT en Bolk. Wij leren iets van Hengelo: daar heeft men er een rechtspersoon tussen gezet die de nieuwe kades verkoopt of verhuurt, zodat alles binnen de subsidievoorwaarden blijft vallen. Of je nu zo’n kade koopt, huurt of least, de voorwaarde blijft dat de kade openbaar of semi-openbaar is. Dat moeten ondernemers dus met onderlinge afspraken, in goede samenwerking regelen. Onze verantwoordelijkheid als gemeente is natuurlijk dat wij verantwoord omgaan met staatssteun. We kunnen niet ‘zomaar’ subsidies weggeven, we moeten investeringen plegen die werk opleveren.’

Baggeren begint nu!Baggeren

Al met al is Rien Wilderink positief: ‘De baggerwerkzaamheden staan nu ook gepland. Begin augustus beginnen we te baggeren ter hoogte van Vredestein. Dat hebben we zo met het bedrijf afgesproken om hun productieproces niet te hinderen. Dertien partijen uit heel Nederland hebben meegedaan aan de aanbesteding. Een bedrijf uit Noord-Holland gaat het uitvoeren, we kunnen alles uitvoeren binnen het geplande budget. Dat loopt dus goed.’