Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Hoe zit het met grondprijzen en ondernemersbijdragen?

Rien Wilderink zette op een rijtje hoe alles gefinancierd zal worden. Werk aan de openbare ruimte wordt uiteraard door de gemeente betaald. De gemeente, betaalt een geïndexeerde prijs voor grond die zij wil verwerven en ondernemers betalen een gering bedrag mee aan hun eigen inritten en parkeerplaatsen.

 

Met de investeringen in de openbare ruimte van de Binnenhaven zijn hoge kosten gemoeid. Het gaat om 5-7 miljoen euro; de Binnenhaven is 1 kilometer lang en heeft een breedte van 30 meter. Hierin is een extra bedrag opgenomen om tijdens de uitvoering zoveel mogelijk de bereikbaarheid van de ondernemers te kunnen garanderen. Er zal bijvoorbeeld ook op zaterdag en zondag gewerkt worden aan de weg. De gemeente beseft dat er uitgezocht moet worden wie er op zaterdag en zondag open is en dat daarmee rekening gehouden moet worden.

Rien Wilderink zette op een rijtje hoe alles gefinancierd zal worden. De kosten voor aanleg en onderhoud van de 7 meter brede rijbaan komen voor rekening van de gemeente. Dat is inclusief keerlussen en riolering. De zogenaamde ‘gebruiksruimte’ (de 11-meterstroken) wil de gemeente weer in eigendom krijgen om de openbare ruimte eenduidig in te kunnen richten. De grondprijs moet nader bepaald worden, maar zal gebaseerd zijn op de prijs waarvoor de grond in het verleden is verkocht (met indexatie).

De ondernemers kunnen te zijner tijd in overleg met de gemeente kiezen hoe zij de ruimte bij of voor hun perceel ingericht willen hebben. Daarbij gaat het om inritten (ondernemers-bijdrage € 75/m2) , parkeerplaatsen (ondernemersbijdrage € 80/m2) of groen (geen bijdrage). Deze bijdragen zijn nodig om de zaak sluitend te maken, aldus Rien Wilderink.

van Koperen ea

Tijdens de uitleg over de financiering vroeg ondernemer David van Kooperen om een principe-uitspraak. Hij wilde graag de toezegging van de gemeente ‘dat de prijs van toen voor de kades wordt aangehouden en dat er niet een nieuwe prijs wordt gehanteerd’. Wilderink antwoordde dat daar nu nog niet over onderhandeld wordt.

Huib Rietveld is de gemeentelijk projectleider voor de uitvoering van de herstructurering openbare ruimte. Hij ging kort in op de planning van het werk aan de rijbaan en de ‘gebruiksruimten’.

rietveld 2Rietveld werkt samen met Jaap Batenburg en Gert ten Dam, de buitenman voor het maatwerk. Vanaf mei 2012 tot en met 2013 vindt het werk plaats. Rietveld, Batenburg of Ten Dam komen eerst bij iedereen langs: ‘Wij hebben bij het werk aan De Ossenboer gezien hoe belangrijk dat is. En nog iets: als er toch iets mis gaat, bel mij dan op! Ga niet boos zitten worden, neem alstublieft contact op!’

 

 

(Huib Rietveld, op de foto rechts)