Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Gemeente wil uniforme oplossingen voor parkeren, inritten en groen

De gemeente start in juni 2011 met baggeren en in 2012 met oeverherstel en aanleg van kades. De plannen voor de openbare ruimte van de Binnenhaven werden toegelicht door stedenbouwkundige Kees Lems. 

 

wiefferink en waolie

Martijn Wiefferink (links op de foto hiernaast)  is projectleider baggeren, oeverherstel en aanleg kades voor de gemeente. Hij kwam op de ondernemersavond met een planning onder voorbehoud. De uitvoering van de baggerwerkzaamheden start in juni van dit jaar en zal einde van het voorjaar van 2012 klaar zijn. Daarna volgt het oeverherstel en de aanleg van de kades.


Gemeentelijk stedenbouwkundige Kees Lems besprak vervolgens de investeringen in de openbare ruimte: herinrichting van het 7 meter brede wegdek van de Binnenhaven en de 11 meter brede gebruiksruimte aan beide zijden van de weg. Lems vertelde over de drie bijeenkomsten die er geweest zijn sinds het voorjaar van 2009. Gemeente en ondernemers bespraken daarin allerlei wensen en problemen: te hoge snelheden, parkeeroverlast, wachtplekken voor vrachtwagens, slecht wegdek.

Kees lems

De moraal was dat de openbare ruimte moet ‘verbinden’. Dit kan door het gebruik van uniforme oplossingen voor parkeren, inritten en groen. De ruimte aan de Binnenhaven moet geschikt zijn voor het huidige type bedrijven, het moet efficiënter en functioneler, maar tegelijkertijd ook geschikt voor bezoekers, dus netter. De gebruiksruimte naast het wegdek wordt 9.5 tot 14 meter breed. Lantaarnpalen komen zo ver mogelijk van de wegrand af te staan om overlast voor vrachtwagens te beperken. Het uiteindelijke doel is een eenduidige inrichting met een robuuste vormgeving, waarbij alles goed te beheren is.

 

Kees Lems, stedenbouwkundige gemeente Enschede