Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Gemeente subsidieert deel kadewanden en kadeterreinen

Landschapsarchitect Wouter Schik van Arcadis ging gedetailleerd in op het ontwerp van de nieuwe kades. Die steken circa 16 meter het water in. De gemeente Enschede financiert het baggerwerk en het herstel van kades en beschoeiingen en een deel van de kades.

 

De aanleg van nieuwe kades moet gefinancierd worden door de ondernemers, met behulp van een subsidiebijdrage van de gemeente. Rien Wilderink gaf aan dat het praatbedrag voor ondernemers gebaseerd is op de brutokosten minus subsidie. Hij maakte onderscheid tussen de kadewanden en het kadeterrein.

Dit zijn de uitgangspunten: de kadewand is eigendom van de gemeente en wordt door de gemeente ook onderhouden. De kosten van aanleg en onderhoud zijn voor rekening van de ondernemer maar er is een stimuleringsregeling in de vorm van subsidie. De kade moet geschikt zijn voor schepen uit de klasse Va, en sluit aan op het naastgelegen terrein. De kadegebruiker moet meewerken aan eventueel gebruik door derden.

Voor het kadeterrein geldt dat de ondernemer de grond moet kopen tegen marktconforme grondprijs inclusief onderhoudsverplichting. Men mag het kadeterrein niet bebouwen gezien de functie van de kade (laden en lossen) en ook mag het kadeterrein niet los verkocht worden ten opzichte van de naastgelegen bedrijfsgrond.

 

water-en kade-web