Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Wethouder Van Hees verwacht veel van de ondernemers

Wethouder Marijke van Hees lichtte toe wat het raadsbesluit van 13-12-2010 voor consequenties heeft. Kort en zakelijk en in ondernemerstaal maakte ze duidelijk dat de gemeente hoge verwachtingen heeft van de investeringsbereidheid van de ondernemers.

 

Op 13 december 2010 zei de gemeenteraad ja tegen het voorstel om 25.2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de herstructurering van de Binnenhaven en omgeving. Voorwaarde daarbij is dat ondernemers stevig mee-investeren. ‘De raad heeft geld beschikbaar gesteld omdat ze denken dat het goed is voor uw bedrijf,’ zei de wethouder, ‘de raad verwacht dat u een goede en effectieve samenwerking met ons aangaat. Niet de gemeente bedenkt hoe het moet. Dat bedenkt u!’

Algemeen projectmanager Rien Wilderink vertelde daarna dat de herstructurering is verdeeld is in drie onderdelen, waarbij het derde punt het belangrijkste is:

  1. Natte investeringen: baggeren, oeverherstel en nieuwe kaders;
  2. Herinrichting openbare ruimte: de weg inclusief stroken;
  3. Herinrichting private bedrijfskavels: systematiek van dealkaarten.
     

schik

Wilderink beklemtoonde dat 25 miljoen niet genoeg is om alles te doen wat nodig is. ‘U zult vragen: ‘Wat gaat het me kosten?’ In detail kunnen we u dat nog niet schetsen. Als u ongeduld voelt, is dat terecht en het is ook goed. En natuurlijk zullen we met elkaar armpje moeten drukken over budgetten. Dat is misschien lastig, maar het hoort erbij. In elk geval staat als een paal boven water dat we iets moeten doen met zijn allen. De ‘rotte kiezen’ in de Binnenhaven zullen anders een ontsiering voor jaren betekenen.’ Daarmee was het doel van de avond duidelijk: afspraken maken over gezamenlijke investeringen. 

mevrouw web