Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Voorlichtingsavond planstudie Rijkswaterstaat geslaagd

Op 18 oktober verzorgde Rijkswaterstaat in de Grolsch Veste een voorlichtingsbijeenkomst over de stand van zaken en de plannen in en rondom de Enschedese haven.

De nadruk lag op de verruiming van de Twentekanalen. Het Twentekanaal is een belangrijke vervoersader van en naar Twente. Om dit zo te houden, moet een aantal knelpunten worden aangepakt. Voor de economische ontwikkeling van de regio Twente is het belangrijk dat grotere schepen de havens in Hengelo, Enschede en Almelo kunnen bereiken. Daarnaast moet er een oplossing worden gevonden voor de te lange wachttijden voor schepen bij Sluis Eefde, de belangrijkste toegang tot het kanaal. Rijkswaterstaat onderzoekt in een planstudie varianten en hun effecten voor de verruiming van de Twentekanalen en de bouw van een tweede kolk bij Sluis Eefde.

Twentekanalen 020 web

 Tijdens de informatiebijeenkomst werd de projectorganisatie voorgesteld en er is informatie over de planstudie verstrekt. Het doel was eveneens om deelnemers te verzamelen voor een nieuw te vormen klankbordgroep voor RWS/Grontmij. Aanwezig waren ondernemers, overheden en bestuurders van de gemeente Enschede, regio Twente, Provincie, gedeputeerde Job Klaassen, vertegenwoordigers van belangenverenigingen (BOH, visvereniging, LTO, watersportvereniging), omwonenden, bezitters van een pleziervaartuig en uiteraard mensen van Rijkswaterstaat, de Grontmij en Ecorys, het economisch onderzoeksbureau. De aanwezigen spraken van een nuttige en informatieve avond.

Meer informatie over het project: http://www.rws.nl/water/plannen_en_projecten/vaarwegen/twentekanaal/verruiming_twentekanalen