Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Jaarvergadering BOH tussen de Ferrari’s

Een bijzondere ambiance voor de jaarlijkse vergadering van de Belangenvereniging Ondernemers Havengebied: bij Wiggers Mastercars aan de Auke Vleerstraat. Belangrijk nieuws: Gert Jan Ardesch werd herkozen als voorzitter van de BOH; de gemeente en de BOH staan positief tegenover de herstructureringsplannen. Maar er was ook ander nieuws.

Ondernemer Marcel Wiggers verleende gastvrijheid. Zijn bedrijf Wiggers Mastercars zit aan de Ir. Hanlostraat. In zijn showroom staan fonkelende Ferrari’s, Lamborghini’s, Maserati’s en Porsches, maar ook BMW’s  en Audi’s ontbreken niet. Doorgaans heeft Wiggers zo’n 35 van dit soort auto’s in zijn assortiment. De BOH-leden beleefden  zichtbaar plezier aan het introductiepraatje van Marcel Wiggers en aan de auto’s. ‘Met de mensen die bij ons binnenkomen, delen we een passie,’ zegt hij.

 web 1Gertjan Ardesch herkozen als voorzitter BOH

Projectmanager Rien Wilderink vertelde namens de gemeente over de stand van zaken. Het college heeft positief besloten over de plannen in het raadsvoorstel, in november kijkt de stadsdeelcommissie er nog eens naar en de BOH steunt de plannen eveneens. Gert Jan Ardesch werd herkozen als BOH-voorzitter; tegenkandidaten waren er niet. Ad Swidde gaf inzicht in het financiële plaatje en droeg na bijna tien jaar penningmeesterschap zijn functie over aan Herman Brunger. Hij werd bedankt voor zijn goede werk.

 

web 3

Gertjan Ardesch bedankt Ad Swidde voor bewezen diensten


Henk Hilbolling maakte nog eens duidelijk wat hij als taak heeft gekregen: de verbindende schakel vormen tussen gemeente en havenondernemers. Hij vertelde dat hij sinds 1 oktober een flink aantal nieuwe BOH-leden heeft geworven: er zijn er nu 139, op een totaal van zo’n 326 ondernemers in het Havengebied. Ook Fokko van de Molen voerde het woord. Hij legde namens de gemeente uit hoe men aankijkt tegen het arbeidsmarktbeleid: hoe krijgen we mensen met een uitkering weer aan het werk? De jaarvergadering verliep geanimeerd en gezellig en eindigde met het inmiddels traditionele stamppotbuffet en een glaasje wijn.

 

web 23