Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Snoeien, kappen, inspecteren, baggeren

Projectleider Martijn Wiefferink is samen met Gerrit Averesch van het Ingenieursbureau Enschede druk bezig met het onderhoud van de kades en oevers in het havengebied en de coördinatie van het baggerwerk.

wiefferink

Martijn Wiefferink

Tijdens de afgelopen winter startte de gemeente met het opsnoeien, maaien en kappen van de begroeiing langs de waterkant. Alle begroeiing op de oevers was medio maart verwijderd. Dat is in overleg met de Stichting Natuur en Milieu zo gepland. Het moest gebeuren voordat vogels in de bomen en struiken zouden gaan nestelen en broeden. Alle werk is uitgebreid voorbesproken met de havenmeester. Martijn Wiefferink: ‘We beginnen uiteraard niet zomaar te kappen, het vraagt heel wat praatwerk. We controleren ook in hoeverre de oevers zelf beschadigd zijn door wortelgroei en of de oeverbescherming is aangetast. De zetstenen kunnen in het talud weggezakt zijn, de damplanken kunnen kapot zijn en vergelijkbare problemen. Een urgent probleem deed zich voor bij de damwand van Sesam. Wij hebben de damwand van de kade nabij Sesam waarachter telkens grond en bestrating wegzakt, onder water bekeken en het blijkt dat deze gescheurd is en dat er minimaal één gat in zit. Dit is ernstiger dan verwacht en we gaan een deskundige een onderhoudsadvies laten opstellen. We willen dit gezien de urgentie buiten het algemene onderhoud van de kades en oevers laten. Dit probleem moet namelijk zo snel mogelijk verholpen worden. We onderzoeken nu welke onderhoudsmaatregelen er nodig zijn.’

snoeien-kappen-site
Resultaat snoeiwerk in beeld: kade 2e havenarm

Ook baggeren
Baggeren maakt ook onderdeel uit van het werk. De gemeente peilt hoe dik de sliblaag is, hoe de kwaliteit van het slib is en of er bijvoorbeeld oud ijzer op de bodem ligt. Wiefferink: ‘Wij zijn nu bezig met het vooronderzoek. Als er precies duidelijk is, wat er moet gebeuren, gaan we aan de slag in samenwerking met Rijkswaterstaat. Dat zal in de zomerperiode zijn. Het baggeren gebeurt waarschijnlijk met een grote kraan met een grijper vanuit een ponton en het slib zal in schepen worden afgevoerd. Begin 2011 zal naar verwachting het baggerwerk klaar zijn.’ Nadat het baggeren is afgerond wordt gestart met onderhoud van (delen van) de kades en oevers.