Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Start reconstructie Auke Vleerstraat uitgesteld

De op 6 april geplande start van de reconstructie van de Auke Vleerstraat is uitgesteld. De voorzieningenrechter heeft woensdag 17 maart besloten het beroep van de firma Weghorst toe te wijzen en de door de Enschedese gemeenteraad verleende vrijstelling te schorsen.

snoeien2-site

Auke Vleerstraat ter hoogte van Farwick. De gemarkeerde bomen worden t.z.t. ook gekapt.

Self Service Station Weghorst B.V. stelde beroep in tegen de door de gemeenteraad van Enschede verleende vrijstelling van een drietal bestemmingsplannen om het mogelijk te maken de Auke Vleerstraat in Enschede te verbreden, om een fietsbrug aan te leggen en om de daarmee samenhangende maatregelen te treffen. Ook heeft de firma Weghorst bezwaar aangetekend tegen een achttal kapvergunningen die waren verleend als onderdeel van de uitvoering van de werken.

De voorzieningenrechter was van mening dat nog nader onderzoek noodzakelijk is naar de gevolgen van de reconstructie van de Auke Vleerstraat voor de aanwezige fauna en archeologische objecten. Tevens moet de gemeente de mogelijke omzetderving voor Self Service Station Weghorst als gevolg van de nieuwe inrichting van de Auke Vleerstraat bij het plan betrekken. De gemeente werkt op dit moment aan oplossingen om alsnog zo snel mogelijk met de werkzaamheden te kunnen beginnen.