Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Provincie op werkbezoek aan de Binnenhaven

Jolanda Walman is projectleider Herstructurering Bedrijventerreinen bij de provincie Overijssel. Medio maart was zij voor een werkbezoek aan de Binnenhaven.

Foto-Jolanda

Namens de gemeente leidde Rien Wilderink haar en haar collega Annemiek Bronsema rond. Jolanda Walman zag veel betrokkenheid en merkt op dat dit soort werk en deze werkwijze hun effecten hebben op andere bedrijventerreinen en de bovenregionale samenwerking bevorderen. De delegatie uit Zwolle maakte kennis met Irma Lissberg van Economische Zaken en met landschapsarchitect Wouter Schik en kwartiermaker Wilfried Lotgerink. Jolanda Walman en haar Zwolse collega bezochten onder andere Wagener, de Papiercentrale en Hein Heun.

Open gesprekken
Wat viel haar op? ‘Het is een groot gebied waarin heel veel verschillende elementen op elkaar aan moeten sluiten. Het bijzondere is dat er per gebiedje aangegeven is wat er speelt. Dat vind je terug in een boekje. Je ziet dat er heel veel van dat soort plekken zijn. De rol van de landschapsarchitect en de kwartiermaker is groot. Ik merkte dat de gemeente goed en veel in gesprek is met de ondernemers. Dat genereert nieuwe ideeën. Er is een grote bereidheid tot samenwerking, het gesprek blijft open. Of dat nu komt door de inzet van de kwartiermakers of ergens anders door, weet ik niet. In elk geval is de gemeente goed zichtbaar in het hele herstructureringsproces en dat geeft de ondernemers vertrouwen.’

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Jolanda Walman besteedt een maand tijd om werkbezoeken af te leggen aan alle gemeenten en allerlei bedrijventerreinen in de provincie Overijssel. Ze wil kennismaken met projectleiders en andere betrokkenen, ze wil gevoel krijgen met de gebieden en kennis opdoen voor bestuurlijke gesprekken met colleges. Walman was inmiddels in Enschede, Haaksbergen, Wierden, Borne en Ommen. ‘Ik ben tamelijk nieuw op dit terrein en ik vind het heel waardevol om de mensen persoonlijk te ontmoeten, te zien waar men nu trots op is. Hoe zien de herstructureringsopgaven eruit, welke nieuwe visies heeft men op het brengen van samenhang tussen oude en nieuwe terreinen en hoe kan er regionale en bovenregionale samenwerking tot stand komen – dat zijn de vragen waarmee wij bezig zijn. In de provincie kunnen en willen wij niet steeds nieuwe bedrijventerreinen inrichten zonder de mogelijkheden van de oude terreinen goed te hebben onderzocht. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en ondernemers om verouderde terreinen te revitaliseren.’

bord-havengebied

Doorschakelen
Over een half jaar komt Jolanda Walman opnieuw kijken in het havengebied. Rien Wilderink: ‘Het bezoek was erg leuk, ze was echt getriggerd - er gebeurt op dit moment ook bijzonder veel. Het komt er nu op aan, nu moeten we doorschakelen: er zijn vier tot vijf ondernemers die willen investeren. Han Wiendels van de Herstructureringsmaatschappij Overijssel en kwartiermaker Lotgerink bereiden projecten voor tot aan de zomer. Er wordt getaxeerd, het commerciële plaatje wordt nu duidelijk. Dat geldt voor de ondernemers maar ook voor de gemeente. We gaan toe naar het tekenen van de contracten, er gaan opstallen gesloopt worden, kortom, het begint. En begin juni ontmoet het nieuwe college ook de nieuwe provinciebestuurders: nieuwe ronde, nieuwe kansen…’

Hatenboer, Koomen, Van Hees?
Rien Wilderink krijgt van ondernemers de laatste tijd nogal wat vragen of de veranderingen in het college van B & W veel invloed zullen hebben op het herstructureringsproces. Voorheen viel het hele havengebied onder de politieke verantwoordelijkheid van ex-wethouder Eric Helder. Hoe de zaken nu precies verdeeld gaan worden tussen de nieuwe wethouders, is nog niet geheel duidelijk.
Marijke van Hees van de PvdA heeft in haar portefeuille onder andere Economische Zaken, Myra Koomen (CDA) krijgt stadsdeel-west en VVD-wethouder Jeroen Hatenboer is verantwoordelijk voor de bedrijventerreinen. Bij alle drie de bestuurders lijkt het havengebied dus deels thuis te horen.  Hatenboer is het belangrijkste politieke aanspreekpunt voor het herstructureringsproces. In een volgende editie van de Nieuwsbrief Havenzicht komen wij hierop terug, hoogstwaarschijnlijk met een interview met hem.