Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Van de havenmeester

En nu is de kogel door de kerk! Er wordt eindelijk een begin gemaakt met de werkzaamheden aan en in de haven. Deze werkzaamheden zijn nodig, hard nodig, daar is iedereen het over eens…

havenmeester

De upgrade van de haven zal mede door de overige ontwikkelingen in het havengebied leiden tot een economische impuls voor en in Enschede. Ook het aanzien van de haven zal wezenlijk veranderen. Staande op de Lonnekerbrug en turende richting stad kun je nu wegdromen en waan je je op het platteland midden in bijvoorbeeld Frankrijk. De bosrijke omgeving, de bomen die tot in het water reiken, de idylische visplaatsjes, alles ademt een landelijke sfeer uit. Dat is mooi maar het gaat wel veranderen. De oevers worden gemaaid, de bomen gekapt, alles wordt schoongemaakt. En dat zal een heel andere kijk geven op het Twentekanaal vanaf de Lonnekerbrug. Een frisse kijk, een ondernemende kijk.
De nieuwe dynamiek die over het Enschedese water zal waaien uit zich al in de nieuwbouw van de cafetaria op de Handelskade. Een onderscheidend gebouw op een centrale plaats. En misschien wel hèt baken van herkenning. Nog even en de haven is het pareltje van ondernemend Enschede.

Maar er is meer nodig dan een mooie haven. De bedrijvigheid zal moeten toenemen om die mooie haven rendabel te maken. Zelf zie ik duidelijk dat de aanvoer van goederen minder is geworden de laatste twee jaren. De economische crisis slaat onze haven echt niet over. Maar ook zie ik dat collega’s met allerlei partijen druk doende zijn het tij te keren. Op een bijeenkomst bij Spinnerij Oosterveld werd onlangs op beeldende wijze getoond wat de potentie van de haven is. Combineer de indrukken van zo’n avond met de start van de werkzaamheden en het geloof in onze haven neemt zienderogen toe.
Een van de aspecten van die zullen bijdragen aan een effectiever havenbeleid is de samenwerking tussen de havendiensten van de gemeenten die van het Twentekanaal gebruik maken. Ook hier valt veel winst te behalen want de potentie van het Twentekanaal kan alleen door samenwerking optimaal worden benut.

Kortom, het jaar 2010 geeft kansen, voor alle partijen die betrokken zijn bij de haven en het havengebied.