Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Werk aan de winkel in Enschede–West Mobiliteitsplan in voorbereiding

Onder leiding van projectleider Gerran Spaan werkt
de gemeente Enschede aan het voorkomen van mobiliteitsproblemen rondom het Havengebied.

Havenz-04.jpg

De verdubbeling van de Auke Vleerstraat, de aanleg van een vrije busbaan van Enschede naar Hengelo, het vervangen van een transportriool. Slechts een paar voorbeelden van het vele werk dat de komende jaren wordt verzet in Enschede-West. De gemeente is zich er terdege van bewust dat deze werkzaamheden in Enschede-West en het havengebied de weggebruikers flinke overlast kunnen bezorgen als er niet goed gepland en afgestemd wordt. Hoe zorg je er met andere woorden voor dat bedrijven en woningen bereikbaar blijven en dat er geen grote verkeersopstoppingen ontstaan? Projectleider Gerran Spaan en zijn team ontwikkelen daarvoor een mobiliteitsplan. Daarvoor is ook de input van ondernemers en bewoners nodig.

gerran.jpg

Projectleider Gerran Spaan

Veel bouwprojecten
De inzet van onder anderen Gerran Spaan moet ervoor zorgen Enschede, ondanks de grootschalige werkzaamheden, bereikbaar blijft voor bewoners en ondernemers, voor klanten en leveranciers. Dat is een hele klus, want het ene na het andere bouwproject wordt aangepakt: de verdubbeling van de Auke Vleerstraat, de aanleg van de nieuwe transportriolering aan de Twekkelerzoom, de aanleg van een vrije busbaan (HOV West/Midden) en ook nog het gewone onderhoud.

Taskforce
Burgers (en ondernemers niet minder) hebben vaak het gevoel dat alle werk aan de weg tegelijk gebeurt en altijd net op de tijden en plaatsen waar je het niet gebruiken kunt. De gemeente wil de overlast tot een minimum beperken. Daarom is er vanaf begin dit jaar een speciale Taskforce actief onder leiding van Gerran Spaan. Deze club maakt een mobiliteitsplan op basis van alle geplande projecten. De projectleiders praten mee en er wordt ook afgestemd met de belanghebbende ondernemers en bewoners, hun vertegenwoordigers en met partijen als de Politie, Universiteit Twente en FC Twente. Op 5 februari was het eerste gezamenlijke overleg van deze Klankbordgroep. Eind maart, begin april vindt er weer een vergadering plaats. Daar zal ook de BOH bij aanschuiven. Gerran Spaan: ‘Het is belangrijk om met alle partijen aan tafel te zitten. Nu is alles nog betrekkelijk kleinschalig. Maar als we straks in 2011 de echt grote projecten gaan aanpakken, zoals de vervanging van de brug over de Auke Vleerstraat, dan wordt het heel anders. Als je niet ruim van te voren weet hoe de bijvoorbeeld de wegomleggingen moeten lopen en hoe je gaat communiceren, wordt het een puinhoop. Maar wij kijken tijdig vooruit…’