Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Weyl volledig naar de Ossenboer

Weyl Beef Products B.V.  concentreert haar bedrijfsactiviteiten aan de Ossenboer: prima stimulans voor de herstructurering van het Havengebied.

Weyl Beef Products B.V. en de gemeente Enschede hebben een overeenkomst gesloten over de concentratie van alle bedrijfsactiviteiten van Weyl aan de Ossenboer in het Enschedese havengebied. Volgens de overeenkomst koopt Weyl aan de Ossenboer een perceel bouwterrein van 14.169m² van de gemeente. De gemeente Enschede neemt op haar beurt het huidige bedrijfspand en de grond van Weyl aan de Handelskade Noord over. Door zich nu volledig op het recent gerenoveerde bedrijventerrein aan de Ossenboer te vestigen, aansluitend aan de bestaande slachterij, krijgt Weyl de gewenste ruimte voor concentratie en uitbreiding van zijn bedrijfsactiviteiten.

weyl.jpg

Voordelen
Wethouder Eric Helder: ‘Ik ben heel tevreden over deze overeenkomst met Weyl. In de eerste plaats omdat we Weyl en de werkgelegenheid die het bedrijf biedt voor onze stad zo weten behouden. Maar het is ook een belangrijke stap in de noodzakelijke herstructurering van ons bedrijventerrein Havengebied. Het vertrek van Weyl van de huidige locatie op de hoek Kanaalstraat/Handelskade Noord biedt ons de ruimte om aan deze locatie een nieuwe invulling te geven, passend binnen onze herstructureringsplannen. Bijkomend voordeel is, dat de rommelige verkeersituatie ter plekke straks tot het verleden behoort.’

Groei werkgelegenheid
Weyl Beef Products B.V. is de grootste runderslachterij en runderverwerker van Nederland. Het bedrijf slacht ongeveer 5.000 runderen per week. Het hoofdkantoor staat in Enschede. Weyl heeft daarnaast diverse verkoopkantoren in de wereld, waaronder in Rusland, Frankrijk en Spanje en productielocaties in Nederland en Duitsland Het bedrijf biedt werk aan in totaal zo’n 600 mensen. In Enschede werken nu bijna 130 mensen op de vestiging aan Het Lentfert en 160 mensen in de veredeling (aan de Handelskade Noord). Het resterende personeel werkt in het distributiecentrum in Oldenzaal of in een van de buitenlandse vestigingen. Weyl verwacht door de nieuwbouw aan de Ossenboer een groei in werkgelegenheid met zo'n 100 mensen. Meer informatie over de activiteiten van Weyl Beefproducts is te vinden op www.weyl.com.