Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Bijeenkomst ‘Werken aan de Binnenhaven’ geslaagd

Een concrete start maken om, in nauwe samenwerking met de grondeigenaren en ondernemers, de Binnenhaven te gaan opknappen en herstructureren. Dat was het belangrijkste doel van de uitstekend bezochte eerste bijeenkomst ‘Werken aan de Binnenhaven’.

wwg.jpg

Op dinsdag 3 maart vond de avond plaats bij de firma Wagener aan de Binnenhaven. Het doel van de avond is bereikt. Belangrijkste conclusie van de avond was, dat alle aanwezigen het hoog tijd vinden dat de Binnenhaven wordt opgeknapt: ‘doorpakken’. Ondernemer Heinhuis vindt dat de gemeente nu aan zet is: ‘Laat de gemeente beginnen met het opknappen van de straat, dan komen de ondernemers vanzelf wel.’

Werkgroep
Als vervolgstap wordt een werkgroep opgericht waarin ook ondernemers zitting hebben. Die gaat aan de slag met het uitwerken van plannen voor de openbare ruimte/kades. Verder gaat men via individuele gesprekken aan de slag met de overige projecten zoals die zijn opgenomen in het blauwe boekje ‘Herstructurering Binnenhaven’. Vanaf april vinden deze gesprekken plaats. In eerste instantie wordt er met zeven ondernemers gesproken; dat zijn mensen die zich daarvoor hebben aangemeld op 3 maart en daarnaast ondernemers met wie al contacten bestaan. Wilt u ook een gesprek? Meldt u zich dan bij kwartiermaker Wilfried Lotgerink.

Arcadis
Ondernemers/grondeigenaren van de Binnenhaven, betrokkenen van de gemeente Enschede, kwartiermaker Wilfried Lotgerink, de BOH en ingenieursbureau Arcadis (landschapsarchitect Wouter Schik en procesleider Rob Sjerps) zaten op 3 maart bij elkaar om de opgave voor de Binnenhaven te bespreken. Die opgave bestaat eruit te zorgen dat:
- er een goed ondernemingsklimaat heerst;
- ontwikkelingsplannen van ondernemers kunnen worden gerealiseerd;
- er meer gebruik wordt gemaakt van de bijzondere ligging aan het water;
- de openbare ruimte actief bijdraagt aan en als aanjager functioneert voor de verbetering van de beeldkwaliteit van de Binnenhaven.

Voor of tegen
Na inleidingen van projectleider Rien Wilderink en kwartiermaker Wilfried Lotgerink nam Wouter Schik de aanwezigen mee in zijn presentatie over de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden voor de Binnenhaven. Vragen die daarbij bijvoorbeeld aan de orde kwamen waren: hoe ziet u de Binnenhaven in de nabije toekomst, aan welke eisen moet de openbare ruimte voldoen, welke eisen stelt u aan de presentatie van de bedrijfspanden, hoe moet de beeldkwaliteit zijn, wat doen we met groenvoorzieningen, hoe kunnen we ruimte creëren voor nieuwe bedrijfskavels?

wwg3.jpg

Via een groot aantal stellingen - die men via een rode of groene kaart met ‘voor’ of ‘tegen’ kon beantwoorden – ontstond er een aardig beeld van de opvattingen van de ondernemers.

BOH
Gert-Jan Ardesch was aanwezig namens de Belangenvereniging Ondernemers Havengebied (BOH): ‘Er werd een live-enquête gehouden onder de ondernemers. Aan de slag met elkaar, dat was heel duidelijk de boodschap. De ondernemers lieten duidelijk weten dat de gemeente voorop moet gaan en dat zij dan zo volgen bij het opknappen van alles. De gemeente begreep dat, maar hamerde erop dat zij graag goed en van te voren overlegt met de ondernemers over sommige kwesties: wegverbetering, parkeersituaties, laad- en loszones en keerpunten.’

wwg4.jpg