Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Projectleider Rien Wilderink hoort niet veel gemopper

Hij blijft namens de gemeente wegprofielen aanpakken, herverkavelen, de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren en dat begint zijn vruchten af te werpen. Havenfuncties worden steeds belangrijker. De rapportage van kwartiermaker Wilfried Lotgerink volgt vóór de jaarwisseling.

Projectleider Havengebied Rien Wilderink is tevreden over de voortgang van het werk aan de Ossenboer. ‘Wat daar gebeurt, beschouw ik als het echte werk als het gaat om herstructurering,’ zegt hij. ‘Het wordt een succes: aan het eind van dit jaar is de Ossenboer een nieuwe openbare ruimte geworden met meer kwaliteit.’
Dat betekent onder meer een wegprofiel zoals bij de Marssteden: 6.9 meter breed met daarbij een strook van 3 meter. De uitritten worden breder en er komen in totaal 25 parkeerplaatsen bij. De aanwezige groenstrook wordt opgeofferd. Vijf ondernemers hebben meegekeken en meegepraat over de veranderingen. Rien Wilderink: ‘De ondernemers vonden weliswaar dat de weg nog wel wat breder had mogen zijn maar wij blijven blij met die vaste lijn naar de B.O.H. Men gaf aan bezorgd te zijn over het in- en uitdraaien van vrachtwagens; dat zal nu minder gevaarlijk worden omdat er meer ruimte komt voor manoeuvres van zwaar verkeer.’

 

haven56.jpg

 

Rioleringsstrook herverkavelen
Tussen De Ossenboer en Het Lentfert zit een hele strook riolering, ooit aangelegd omdat daar de derde havenarm zou komen. Die is nooit gerealiseerd. Dat betekent dat deze riolering opgeruimd kan worden en dat de vrijkomende grond uitgegeven kan worden voor verkoop. De saneringskosten bedragen een miljoen euro. Daarvoor heeft de gemeente extra subsidie gekregen. Aan het eind van het jaar zal 5 hectare bouwrijp zijn. ‘Het mooie is dat we heel veel werk in één keer aangepakt hebben. We zijn begonnen in april en voor de jaarwisseling zal het klaar zijn.’ Veel moppergeluiden hoort Rien Wilderink niet. ‘Door noodmaatregelen zorgen we ervoor dat de ondernemers permanent bereikbaar zijn. Toen we vorig jaar met de rotonde aan de Ter Kuilestraat bezig waren hebben we wel klachten gehoord. Toen hadden we behoorlijk vertraging vanwege tegenvallend kabel- en leidingwerk.’

haven51.jpg

Entree fraaier
De entree van het havengebied moet in de ogen van Wilderink fraaier worden door meer onderling verband tussen de diverse onderdelen: een uitkijktorentje bij de jachthaven, de mooie vernieuwde cafetaria en de plannen voor het horecagebouw van ondernemer Morsman. Als dat soort zaken gerealiseerd zijn, zal de kwaliteit van dit stuk van de haven als verblijfsgebied veel groter zijn. Dat er laad- en loskades bijkomen [zie hierover het interview met Irma Lissberg] weerspiegelt de toegenomen belangstelling voor waterbedrijvigheid. Zowel de ondernemers, de gemeente als de Regio Twente maken zich sterk voor een revival van de waterfunctie van de haven.

Grond vrijspelen
Kwartiermaker Wilfried Lotgerink heeft inmiddels met zo'n 20 ondernemers in het binnenhavengebied gesproken over hun plannen en hun investeringsbereidheid. De gemeente wil graag dat men investeert op het eigen terrein. De binnenhaven wordt nu extensief gebruikt. Het lijkt zeer goed mogelijk om de bestaande terreinen effectiever te gebruiken. Rien Wilderink: ‘80% bebouwing is maximaal mogelijk – nu is er maar 30% bebouwd. Wij zijn dus op zoek naar plekken voor herverkaveling: die potentie heeft het gebied absoluut. Het is niet alleen pure winst wanneer je je eigen bestaande terrein effectiever gebruikt maar de prijs van je grond stijgt ook omdat de waarde van het hele industrieterrein als geheel stijgt.’ De Binnenhaven omvat bruto 25 hectare. De gemeente heeft als doel om 5 tot 10 hectare daarvan vrij te spelen voor nieuwe bedrijvigheid. Het profiel van de weg (de Binnenhaven) is 38 meter breed. Nieuws zal voor sommigen zijn dat de gemeente stukjes terug wil kopen van de gemeente om het oorspronkelijke profiel te herstellen: één strak profiel, alles in goed overleg met de ondernemers. Parkeerproblematiek wil de gemeente ook beter oplossen dan nu het geval is. Er is een avond in voorbereiding met de meest betrokken ondernemers en rond de jaarwisseling komt de terugrapportage van Lotgerink over zijn bevindingen.

 

haven45.jpg

 

Hekken
Aan de westkant van de Ossenboer heeft een proef plaatsgevonden met hekken. De omgevingskwaliteit zou sterk stijgen dankzij een uniform hek. Daarachter kunnen ondernemers dan volledig welstandsvrij bouwen. Oorspronkelijk zou dat hek 8 meter hoog worden om ook vrachtwagens aan het zicht te onttrekken. Omdat de kosten daarvan absurd hoog zouden worden, kiest de gemeente nu voor een hoogte van 4 meter. Gedurende drie maanden heeft er een proef plaatsgevonden om de duurzaamheid van de hekken te testen: er zijn vier proefstukken geplaatst. Die zijn inmiddels [september 2008] weer verwijderd. De gemeente wil tegen de uiteindelijk gekozen hekken beplanting laten groeien.