Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Gemeente investeert miljoenen in havenfuncties en kades

Bijna 11.5 miljoen euro aan subsidies is al toegekend. De gemeente heeft extra subsidies aangevraagd voor baggerwerkzaamheden en voor verbetering van taluds en kades. De Binnenhaven krijgt 2 kades van 125 meter lengte. Gesprek met Irma Lissberg, beleidsadviseur bedrijventerreinen van de gemeente.

‘Van binnen is het Havengebied een vitaal bedrijventerrein', zegt Irma Lissberg, senior beleidsadviseur bij de gemeente. Zij is economisch geograaf en heeft in verschillende gemeenten gewerkt aan herstructurering van bedrijventerreinen. De Enschedese havenfunctie wordt flink verbeterd dankzij subsidies uit verschillende 'kanalen'... Na vergelijkbare beleidsbanen in Zaanstad, Friesland en Rheden bevalt het Enschedese havengebied haar goed: 'Het is leuk, dit is het oudste bedrijventerrein van de gemeente. Hier verdienen de Enschedeërs al jaren hun brood; bloed, zweet en tranen, dat zie je eraan af.' Ze vergelijkt het havengebied met de Marssteden: 'Daar ziet het er heel anders uit. Niet iedereen past op zo'n plek. Dat moet je dus ook niet willen.' Irma Lissberg houdt zich vooral bezig met vestigingsfactoren voor bedrijven en de beleidsbeslissingen die daar aan vast zitten. Voor de herstructurering van het havengebied zit ze geregeld aan tafel met Fokko van der Molen van het Ondernemersloket en met de B.O.H. Ze noemt de leden van de belangenvereniging heel enthousiast. 'Je moet het samen doen, afspraken maken komt van twee kanten. Ik heb dat in andere steden wel eens anders mee gemaakt. Daar hoorde je dan dat de gemeente het zelf verprutst had, dus dat ze het ook maar zelf weer moesten opknappen.

 

haven03.jpg

 

Baggeren
In het havengebied zijn geen vrije kavels meer. De gemeente gokt erop dat er vijf hectare vrij zal komen na onder andere de verplaatsing van de woonarken. Bedrijven die hun vervoer over het water willen laten plaatsvinden, hebben de voorkeur van de gemeente bij de koop van de vrijkomende kavels aan het water. Er is veel achterstallig onderhoud aan grote delen van de taluds en de kades. Bovendien moet er gebaggerd worden. De haven is niet goed genoeg bevaarbaar. Vrachtschepen kunnen niet helemaal volgeladen worden omdat er onvoldoende diepte is en ze kunnen niet overal draaien. Irma Lissberg: "Een bedrijf als Sesam heeft daar last van. Tja, de gemeente heeft jarenlang niet genoeg gespaard om dat baggerwerk uit te kunnen voeren. Maar de gemeenteraad heeft nu (6 oktober 2008) 3,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor baggerwerk en verbetering van taluds en kades. Verder is er een Regionale Binnenhavenvisie geschreven om subsidie voor verbetering van de regionale binnenhavenfunctie te krijgen van het Rijk."

Toppersubsidies
Het vervoer over water kan zeker groeien, denkt Irma Lissberg, 'het is in ieder geval niet milieuonvriendelijker maar het is niet altijd goedkoper, wat veel mensen denken. Bedrijven moeten veel investeren als ze op een andere manier goederen gaan vervoeren. Maar met de dichtslibbende wegen zit er toekomst in. Belangstelling is er wel bij bedrijven dus moet er nu geld komen om nieuwe kades aan te leggen'. De gemeente vraagt bij het Rijk TOPPER 3-subsidie aan voor deze extra laad- en loskades. Los van deze TOPPER 3-aanvraag gaat de gemeente samen met Hengelo en de gemeente Hof van Twente regionaal een aanvullende subsidieaanvraag doen voor verbetering van de havenfuncties. Dan kan op de kop van de Ossenboer, naast Vredestein waar nu nog woonarken liggen, ook 250 meter kade komen met daarachter ruimte voor een nieuwe kavel. Al met al komt er veel geld richting de haven: 2 Toppersubsidies zijn toegekend door Rijk en provincie (samen ruim 11 miljoen euro: 4.4 van het Rijk, 2.0 van de provincie, 5.0 van de gemeente), aan Topper 3 wordt gewerkt en er is nog geld uit het Grotestedenbeleid ( 0.75 miljoen) en nu dus hopelijk nog van het Rijk voor de havenfunctie.

haven06.jpg