Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Bestemmingsplan Havengebied 2002 is nu onherroepelijk

Op 17 september jl. heeft de Raad van State het door de Woonarkenvereniging ingestelde beroep ongegrond verklaard. Daarmee is het bestemmingsplan Havengebied 2002, dat is vastgesteld op 10 mei 2005, onherroepelijk geworden. 

Het Havengebied is daarme definitief bestemd als een bedrijventerrein dat ruimte biedt aan alle belangrijke vormen van industrie met de nadruk op zware industrie tot en met milieucategorie 5.